Jan12. 11. 2019

Vážený pane doktore, obracím se na Vás na základě těch nej- lepších referencí s prosbou o názor a radu. V 65 letech jsem měl postoupit výměnu kloubů obou kolen. Vzhledem k tomu že jsem se komplexně staral o svého 80l. starého bratra, trag. osamnělého, musel jsem výkon odložit. Nyní, kdy kvalita mé pohyblivosti je nedostatečná, a já se přihlásil do své registra- cěníe ve FN Vinohr., byl jsem jed- noznačně odmítnut a to pro před 2. lety prodělané onemo- cnění "Růží" na nártu méně postižené nohy s kolenem, kte- rou jsem léčil doma 3 týdny antibiotiky. Nyní mi do kolen byl 3x inj. aplikován Arthrovis- kosin. Po 3 týdnech bez efek- tu a s možností opakovat po půl roce. Prosím Vás pane do- ktore o názor či o radu, zda by bylo možné nějakým, úhradou hrazeným způsobem připravit kloub k pozdější operaci, nebo též úhradou k nějaké alternati- vě ke zlepšení ? V případě vhodnosti Vás navštívit na Va- šem pracovišti, učiním tak ve- lice rád. Děkuji moc, omlouvám obšírnost dotazu.

Dobrý den pane, erysipel tedy infekce růže, je velmi nepříjemná komplikace a kdysi byla skutečně konečnou a operace náhrady možná nebyla, nyní možnost operování je, ale riziko infekce kloubu je vysoké, erysipel se vrací a je nutné mu předcházet aplikací depotního penicilinu. Ten není úplně k dispozici, jenom neregistrovaný preparát Retarpen a eventuálně Lenticilin, pokud by vám váš praktický lékař danou látku aplikoval 1x měsíčně, rok od operace, o výkonu by šlo s vysokým rizikem infekčních komplikací uvažovat. S pozdravem MUDr. M. Pastucha