prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Odběrová místnost

Kontakt na ordinaci: 311 745 352

Ambulance zajišťuje laboratorní odběry pacientů vyškoleným personálem.

Toto pracoviště slouží jako specializované místo zdravotní péče, soustřeďující pacienty k ambulantním odběrům krve, moči či jiných biologických materiálů. Odběry zde provádějí zkušené zdravotní sestry a získaný materiál je bezprostředně předáván přímo do laboratoře berounské nemocnice, případně do jiných laboratoří, dle prováděné analýzy. Vybudování odběrové místnosti v ambulantním traktu interního oddělení nemocnice zvyšuje komfort klientů, kteří tak nejsou nuceni chodit mimo budovu a veškerá potřebná péče je jim zajištěna na jednom místě.

Odběry se provádějí v pondělí až pátek od 7 do 10 hodin.

 

Ordinační doba


Umístění v nemocnici

Pavilon C