prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 200

Oddělení zobrazovacích metod

Oddělení zajišťuje vyšetření na pracovišti magnetické rezonance, ve snímkovnách s klasickým radiodiagnostickým vybavením a v ordinacích sonografie.

Magnetická rezonance

Naše pracoviště magnetické rezonance má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Objednávání

Osobně na odd. MR v Rehabilitační nemocnici v Berouně nebo telefonicky na čísle, 311 745 200.

Chcete-li se dotázat mailem, pak na adresu b.mr@nember.cz. Chcete-li se objednat mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás.

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. Máme jedny z nejkratších objednacích lhůt v Praze a Středočeském kraji, ale i v republice.

Z vyšetření magnetickou rezonancí jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde:

Rentgen

Objednávání

Na skiagrafické vyšetření se pacient neobjednává, pacienti jsou vyšetřováni průběžně.

Naše pracoviště – v souladu s platnou legislativou – bez lékařského doporučení, jen na žádost pacienta, neprovádí žádné vyšetření ionizujícím zářením (tedy rtg). Lékařské doporučení musí vycházet z klinického vyšetření a nemůže je na žádost pacienta vystavit lékař oboru radiologie a zobrazovací metody – radiodiagnostik.

Z vyšetření skiagrafií jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Před skiagrafickým vyšetření není nutná žádná příprava.

Lékařské popisy vyšetření jsou vyhotovovány obvykle týž pracovní den, nejpozději do 3 dnů od vyšetření.

Detailní informace týkající se RTG vyšetření naleznete zde:

Ultrazvuk

Objednávání

Osobně na recepci  Rehabilitační nemocnice Beroun v přízemí pavilonu C, nebo na tel. 311 745 272. Chce-li se o vyšetření informovat, případně se přímo objednat e- mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás. E-mail: recepce@nember.cz.

Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde:

Ultrazvuk

Kontakt na pracoviště: 311 745 309

Objednávání

Osobně na recepci  Rehabilitační nemocnice Beroun v přízemí pavilonu C, nebo na tel. 311 745 272. Chce-li se o vyšetření informovat, případně se přímo objednat e- mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás. E-mail: recepce@nember.cz.

Zásady přípravy před vyšetřením

Před vyšetřením břicha ultrazvukem je potřebné, aby pacient byl na lačno. Zda má před vyšetřením pít nebo naopak nepít, mu bude řečeno při objednávání vyšetření, příprava se poněkud liší podle typu vyšetření (zaměření spíše obecně na břicho nebo spíše cíleně na ledviny či na malou pánev). Před ultrazvukovými vyšetřeními jiných krajin těla je příprava nutná.

Zásady přípravy před vyšetřeními jsou dobře známy zdravotnickým pracovníkům, kteří Vás na vyšetření posílají nebo objednávají a pokud se tedy neobjednáváte sami, nerozpakujte se jich na přípravu zeptat. Jste-li již k nám objednáni a nejste si jisti, jak se náležitě připravit, raději nám zavolejte. Je škoda, když vyšetření je zbytečně znehodnocováno tím, že pacient nevěděl, jak se – v podstatě nenáročně – na vyšetření správně připravit.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se na vyšetření máte objednat sami, a pokud Vám telefonická komunikace nečiní potíže, je vždy lepší zavolat osobně, než aby to za Vás vyřizoval někdo jiný.

Lékařské popisy z ultrazvukových vyšetření jsou předávány pacientovi při odchodu z vyšetření.

Přístrojové vybavení

General Electric Logiq S8

Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde:

Umístění v nemocnici

Pavilon C