prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Revmatologická ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 745 272 / 14 499

Ambulance nabízí specializovanou péči o pacienty s revmatickým onemocněním. Ve spolupráci s Revmatologickým ústavem se řeší složitá onemocnění pojiva, komplikované formy revmatoidní artritidy nebo jiná autoimunitní onemocnění. Jednoduché formy zánětlivých revmatických onemocnění včetně laboratorní, RTG a NMR diagnostiky řeší ordinace místně. Ve spolupráci s Rehabilitačním centrem nemocnice se pečuje především o degenerativní onemocnění pohybového aparátu. Ordinace řeší i otázky osteoporózy.

 

Ordinující lékař:

MUDr. Jaromír Janoušek

Umístění v nemocnici