prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Ambulance funkční diagnostiky

Kontakt na ordinaci: 311 745 272 / 14 499

Ambulance zajišťuje zátěžové vyšetření (bicyklovou ergometrii), vyšetření plicních funkcí (spirometrie), 24 hodinovou monitoraci arteriální tlaku (ABPM) a 24 hodinovou monitoraci EKG (EKG Holter).

Součástí kvalitního vyšetření je dnes již pro diagnostiku zcela nezbytné posouzení funkce jednotlivých orgánů či reakcí těla. Na našich pracovištích jsou využívány všechny potřebné dostupné metody.

  • Ergometrie je zjištění „srdeční zdatnosti“. Vyšetřovaná osoba je postupně podrobena zvyšující se zátěži – buď „šlapáním na kole, jež je podobné bicyklovému ergometru nebo chůzí na tzv. běhátku. Průběžně je vyhodnocováno EKG a krevní tlak. Podle přesně stanovených charakteristik pak je popisováno mnoho srdečních aspektů – například nedokrevnost srdečního svalu, výkonnost či tlaková odezva.
  • EKG Holter a tlakový Holter jsou kontinuální specializované digitální měřící techniky, které monitorují vyšetřovanou osobu po celých 24 hodin. V prvém případě jsou monitorovanému člověku přiloženy na hrudník elektrody, snímající EKG signál, v případě druhém je umístěna na paži člověka manžeta, která snímá parametry krevního tlaku. Dle zjištěných skutečností pak určíme či upravíme stávající léčbu, například předepsané léky. Případně stanovíme potřebu implantace kardiostimulátoru atd.
  • Spirometrie je v podstatě jednoduchá funkčí metoda, popisující stav plic a průdušek. Vyšetřovaná osoba na požádání vydechuje do spirometrického přístroje, , jenž zajistí měřit celou řadu veličin. Zejména objem vdechovaného vzduchu a rychlost výdechu. Následně je pak vyhodnocen typ a rozsah postižení plic a průdušek a případně stanovena potřebná léčba.

Ordinační doba

HOLTER EKG
Den Hodiny
lékaři interního oddělení Po 8:00 – 10:00
lékaři interního oddělení Út 8:00 – 10:00
lékaři interního oddělení 8:00 – 9:00HOLTER TK
Den Hodiny
Po 8:30 – 9:00 10:00 – 10:30
Út 8:30 – 9:00 10:00 – 10:30
St 8:30 – 9:00 10:00 – 10:30
Čt 8:30 – 9:00 10:00 – 10:30
9:40 – 10:30

Umístění v nemocnici