prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 200

Oddělení zobrazovacích metod

Oddělení zajišťuje vyšetření na pracovišti magnetické rezonance, ve snímkovnách s klasickým radiodiagnostickým vybavením a v ordinacích sonografie.

Magnetická rezonance

Naše pracoviště magnetické rezonance má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Objednávání

Osobně na odd. MR v Rehabilitační nemocnici v Berouně nebo telefonicky na čísle, 311 745 200.

Chcete-li se dotázat mailem, pak na adresu b.mr@nember.cz. Chcete-li se objednat mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás.

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. Máme jedny z nejkratších objednacích lhůt v Praze a Středočeském kraji, ale i v republice.

Z vyšetření magnetickou rezonancí jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde:

Rentgen

Objednávání

Na skiagrafické vyšetření se pacient neobjednává, pacienti jsou vyšetřováni průběžně.

Naše pracoviště – v souladu s platnou legislativou – bez lékařského doporučení, jen na žádost pacienta, neprovádí žádné vyšetření ionizujícím zářením (tedy rtg). Lékařské doporučení musí vycházet z klinického vyšetření a nemůže je na žádost pacienta vystavit lékař oboru radiologie a zobrazovací metody – radiodiagnostik.

Z vyšetření skiagrafií jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Před skiagrafickým vyšetření není nutná žádná příprava.

Lékařské popisy vyšetření jsou vyhotovovány obvykle týž pracovní den, nejpozději do 3 dnů od vyšetření.

Detailní informace týkající se RTG vyšetření naleznete zde:

Ultrazvuk

Objednávání

Osobně na recepci  Rehabilitační nemocnice Beroun v přízemí pavilonu C, nebo na tel. 311 745 272. Chce-li se o vyšetření informovat, případně se přímo objednat e- mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás. E-mail: recepce@nember.cz.

Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde:

Magnetická rezonance

Kontakt na pracoviště: 311 745 200

Naše pracoviště magnetické rezonance má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Objednávání

Osobně na odd. MR v Rehabilitační nemocnici v Berouně nebo telefonicky na čísle, 311 745 200. Každý všední den od 7.00 - 15.00 hodin.

Chcete-li se dotázat mailem, pak na adresu b.mr@nember.cz. Chcete-li se objednat mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás.

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. Máme jedny z nejkratších objednacích lhůt v Praze a Středočeském kraji, ale i v celé republice.

Z vyšetření magnetickou rezonancí jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na flash disc. Nosič je čitelný i na běžném počítači.

Umístění pracoviště

Pracoviště magnetické rezonance je v přízemí budovy C Rehabilitační nemocnice Beroun, prof. Veselého 493, 26601, Beroun.

Přístrojové vybavení

Vyšetření provádíme na přístroji Siemens Magnetom Avanto, 1.5 Tesla. Přístroj je umístěn v samostatné vyšetřovací místnosti, odstíněné od radiofrekvenčních signálů z vnějšího prostředí tzv. Faradayovou klecí. Průměrná doba samotného vyšetření se může pohybovat od 15 až do 30 minut, v závislosti na druhu a způsobu vyšetření. Vyšetření pomocí magnetické rezonance se v poslední době stává velice žádaným vyšetřením ve většině lékařských oborů. Poskytuje mnoho cenných diagnostických informací, které nelze získat jinými diagnostickými modalitami bez invazivního vyšetření. Další významnou předností je, že při vyšetřeních magnetickou rezonancí nebyly dosud prokázány žádné škodlivé účinky na lidský organizmus.

Pokyny pro pacienty

Při vyšetření magnetickou rezonancí může být žádoucí, aby pacientovi do žíly byla podána diagnostická látka, tak zvaná kontrastní látka. Smyslem její aplikace je zobrazit odchylky, chorobné stavy, které bez jejího podání nejsou zjistitelné buď vůbec, nebo velmi špatně a nespolehlivě. Kontrastní látky pro vyšetření magnetickou rezonancí (organické sloučeniny gadolinia) mohou mít občas nepříjemné nežádoucí účinky; jejich výskytu lze do značné míry předejít modifikovanou volbou vyšetření nebo cíleným preventivním podáním některých léků. Nežádoucí reakce mohou být výraznější nebo jejich zvládání komplikovanější, pokud pacient není lačný. (Jste-li alergik nebo jste v minulosti měl nepříjemnou reakci na aplikaci kontrastní látky, prosíme, nezapomeňte nám to při objednávání sdělit).

Proto před plánovaným vyšetřením magnetickou rezonancí je žádoucí, aby pacient byl lačný, což znamená, že přibližně čtyři až šest hodin nic nejí. Přitom však nemá výrazněji omezovat příjem tekutin, aby nebyl žíznivý. Je vhodné, aby se pacient dostavil o něco dříve, než je plánovaný čas jeho vyšetření, aby se před vyšetřením mohl vyprázdnit.

Zásady přípravy před vyšetřeními jsou dobře známy zdravotnickým pracovníkům, kteří Vás na vyšetření posílají nebo objednávají a pokud se tedy neobjednáváte sami, nerozpakujte se jich na přípravu zeptat. Jste-li již k nám objednáni a nejste si jisti, jak se náležitě připravit, raději nám zavolejte. Je škoda, když vyšetření je zbytečně znehodnocováno tím, že pacient nevěděl, jak se – v podstatě nenáročně – na vyšetření správně připravit.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se na vyšetření máte objednat sami, a pokud Vám telefonická komunikace nečiní potíže, je vždy lepší, když nám spíše zavoláte osobně, než abyste to ponechávali rodinným příslušníkům.

Lékařské popisy vyšetření jsou vyhotovovány obvykle ten týž pracovní den, nejpozději do 3 dnů od vyšetření.

Nejčastější dotazy

Jak vyšetření magnetickou rezonancí probíhá?

Pokud Vám není při objednávání řečeno jinak, dostavte se alespoň 15 minut před stanoveným časem vyšetření. Kromě toho, že se v klidu připravíte (například si dojdete na toaletu), budete v soukromí „vyzpovídáni“ našimi zdravotnickými pracovníky (zdravotní sestra nebo radiologický asistent), kteří Vám vysvětlí, jak bude vyšetření probíhat a ověří, že není žádná zábrana jeho úspěšného uskutečnění.

Vyšetření se děje vleže na pohyblivém vyšetřovacím stole, který je vsouván do tunelu se silným magnetickým polem; je zcela nebolestivé. Během vyšetření bude okolo Vás silný hluk, kterého se nebojte. Pro komunikaci s personálem obsluhujícím přístroj dostanete sluchátka, v nichž uslyšíte pokyny a informace k vyšetření (například, že máte zadržet dech, nebo že proběhne další fáze vyšetření a že máte dvě, tři minuty v klidu ležet). Kromě toho budete mít v ruce balónek, jehož zmáčknutím nám můžete dát najevo, že něco naléhavě potřebujete nebo že se necítíte dobře. Blízko Vás je mikrofon, takže obsluha stroje uslyší, i když budete chtít něco říci Vy.

Kdo nesmí nebo nemůže být vyšetřován magnetickou rezonancí (kontraindikace)?

Nesmějí být vyšetřovány osoby mající kardiostimulátor (pacemaker) nebo kardioverter- defibrilátor nebo mají po nich ponechané zavedené elektrody, osoby s dalším elektronickými prostředky (především neurostimulátor, kochleární implantát), osoby s pooperačními cévními svorkami v mozku, pokud neurochirurgem není stanoveno, že užitý materiál je inertní vůči magnetickému poli přístroje magnetické rezonance. Rovněž nesmějí být vyšetřovány osoby s kovovými cizími předměty v oku, nebo jeho blízkosti (špony), není-li zcela bezpečně stanoveno, že nejsou feromagnetické. U těchto osob hrozí závažné poškození zdraví.

Nemůže být vyšetřen pacient s naslouchátky anebo s inzulínovou pumpou (došlo by k jejich zničení). 

Kdo může být vyšetřen případně s určitými omezeními?

Jistá omezení jsou u pacientů s kloubními endoprotézami, kovovými dlahami a svorkami, umělými srdečními chlopněmi starších typů.

U silně nedoslýchavých nebo neslyšících pacientů může vyvstat nezbytnost některá vyšetření modifikovat (potřeba na chvíli během určitých vyšetření cíleně zadržet dech).

Vyšetření malých dětí je možné cca od čtyřech let, ale může být velmi omezeno s ohledem na nezbytnou spolupráci a potřebný klid dítěte při vyšetření. 

Na našem pracovišti neprovádíme vyšetření v narkóze, ani je léky nezklidňujeme, jejich vyšetření je nezbytné provést na k tomu vybavených pracovištích, obvykle ve Fakultních nemocnicích v Praze a Plzni.

U pacientů majících strach z uzavřeného prostoru je nemožnost vyšetření relativní, někdy se podaří obavy překonat v dalším termínu, či v kombinaci s uklidňujícím psychologickým postupem (například s pacientem je ve vyšetřovně jemu blízká osoba a drží jej při vyšetření za ruku).

Máte-li nejistotu, zda můžete být vyšetřeni magnetickou rezonancí, nebojte se zeptat nebo nás upozornit na problém, který by podle Vás mohl být omezující. Máme bohaté zkušenosti, jak některé z překážek, pro něž mnohá jiná pracoviště odmítají vyšetření uskutečnit, překonat.

Řídíme se doporučením Radiologické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně dle odkazu: http://www.crs.cz/media/File/pdf/RizikaaKIvysetrovaniMR.pdf

Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde:

Provozní doba

Den Hodiny
Po 7:00 – 21:30
Út 7:00 – 21:30
St 7:00 – 21:30
Čt 7:00 – 21:30
7:00 – 21:30
So 7:00 – 21:30
Ne 7:00 – 21:30
Státní svátky: provozní doba jako o víkendech

Umístění v nemocnici

Pavilon C