Práva a povinnosti pacientů

Pacient má právo:

Pacient je povinen:

Rehabilitační nemocnice Beroun respektuje a podporuje právo pacientů a jejich blízkých podílet se na rozhodování o poskytované zdravotní péči.