prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 313 / 311 745 257

Oddělení klinické biochemie a hematologie

OKBH provádí základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornostech 801 a 818 a konzultační a konziliární činnost. OKBH zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných biochemických a hematologických vyšetření.

Charakteristika pracoviště
Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně pod číslem osvědčení RKL 0377/801 a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. OKBH Rehabilitační nemocnice Beroun úspěšně splnilo podmínky Auditu II pro odbornost 801 podle normy ISO 15189 (osvědčení DAA-048-2020-0377-801).

Úroveň práce a přesnost vyšetřovacích metod je pravidelně kontrolována systémem vnitřní kontroly kvality a systémem externího hodnocení kvality v cyklech SEKK. OKBH je držitelem certifikátů SEKK. OKBH provádí základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornostech 801 a 818 a konzultační a konziliární činnost. Zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných biochemických a hematologických vyšetření.

Organizační členění

  • Úsek příjmu materiálu
  • Úsek separace séra a plazmy a zpracování moče
  • Úsek biochemický
  • Úsek hematologický
  • Krevní banka

 

Spektrum vyšetření

- základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, punktát)

- základní hematologická, koagulační a isoserologická vyšetření krve specializovaná

- biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací a dalších vyšetření v různých biologických materiálech, funkční testy - včetně přesných návodů

  pro jejich provedení)

- konzultační a konziliární služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie

- související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (výdej speciálního odběrového a pomocného materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti, sběrné místo pro jiné laboratoře)

- komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich zpracování v laboratorním informačním systému - výsledky je možné posílat elektronicky. 

 

 

Vybavení:

OKBH je vybaveno moderními analyzátory, splňujícími požadavky CE shody výrobků od výrobců, kteří jsou držitelé certifikátů jakosti dle normy ISO 9001.

Hematologický analyzátor CELL-DYN Ruby

Hematologický analyzátor MINDRAY BC-780R

Koagulometr SYSMEX 660

Integrovaný analyzátor pro biochemickou a imunochemickou analýzu ABBOTT ARCHITECT ci4100

Automatický analyzátor pro stanovení glukózy a laktátu Sensostar GL 30 touch

Acidobazický analyzátor Radiometer ABL 90

Automatický analyzátor glykovaného hemoglobinu ARKRAY ADAMS HA-8180

Automatický močový analyzátor na chemický rozbor a mikroskopické vyšetření moči DIRUI