prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 221 / 311 745 331

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje 45 lůžky v jedno až třílůžkových pokojích, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

Gastroenterologická ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 745 272

Důležité informace

Tato ambulance je centrem pracoviště, které se specializuje na choroby trávicího traktu, zejména jícnu, žaludku, střev a konečníku. Hlavní diagnostickou, v některých případech i léčebnou technikou je tzv. endoskopická technika. To znamená, že ústy do jícnu, žaludku a dvanácterníku či konečníkem do střeva jsou zaváděny speciální pružné sondy – endoskopy, které díky kamerovému systému přinášejí na monitor videosignál, umožňující pozorovat a vyšetřovat snímané orgány.

Pomocí endoskopů jsou rovněž odebírány vzorky tkání na mikroskopické vyšetření, případně je možné i provádět menší léčebné výkony – například odstraňování polypů nebo zástavu krvácení. V gastroenterologické ambulanci jsou také sledováni a ošetřování pacienti dlouhodobě nemocní například s vředovou chorobou či střevním postižením.

Speciální částí je pak poradna hepatobiliární, v níž jsou soustředěni všichni ti, jež jsou diagnostikováni s postižením jater, žlučníku či žlučových cest. Na tomto pracovišti je jim poskytována jak vysoce specializovaná diagnostika, tak potřebná léčba.

Ordinační doba

MUDr. Stanislav Adamec, MUDr. Jakub Chudý, MUDr. Jiří Drábek, Doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc., MUDr. Miloš Stoilov, CSc., MUDr. Jolana Cendelínová
Lékař Den Hodiny
- Po-St 8:00 – 18:00
Čt 8:00 – 15:00
13:00 – 18:00