prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Gastroenterologická ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 745 272 / 14 499

Tato ambulance je centrem pracoviště, které se specializuje na choroby trávicího traktu, zejména jícnu, žaludku, střev a konečníku. Hlavní diagnostickou, v některých případech i léčebnou technikou je tzv. endoskopická technika. To znamená, že ústy do jícnu, žaludku a dvanácterníku či konečníkem do střeva jsou zaváděny speciální pružné sondy – endoskopy, které díky kamerovému systému přinášejí na monitor videosignál, umožňující pozorovat a vyšetřovat snímané orgány.

Pomocí endoskopů jsou rovněž odebírány vzorky tkání na mikroskopické vyšetření, případně je možné i provádět menší léčebné výkony – například odstraňování polypů nebo zástavu krvácení. V gastroenterologické ambulanci jsou také sledováni a ošetřování pacienti dlouhodobě nemocní například s vředovou chorobou či střevním postižením.

Speciální částí je pak poradna hepatobiliární, v níž jsou soustředěni všichni ti, jež jsou diagnostikováni s postižením jater, žlučníku či žlučových cest. Na tomto pracovišti je jim poskytována jak vysoce specializovaná diagnostika, tak potřebná léčba.

 

Ordinující lékaři:

Doc. MUDr. Tomáš Krechler

MUDr. Jolana Cendelínová

MUDr. Jiří Drábek, Doc.

MUDr. Jakub Chudý

MUDr. Stanislav Adamec

Umístění v nemocnici

Pavilon C