Pravidla návštěv

Dovolujeme si Vás upozornit na pravidla návštěv

 

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů v Rehabilitačním centru MUDr. Jana Calty jsou možné pouze v odpoledních hodinách od 14.00 – 18.00 hodin.

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů na Interním oddělení včetně JIP jsou možné pouze v úterý, čtvrtek a neděli v odpoledních hodinách od 14.00 – 17.00 hodin.

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů na Oddělení následné péče jsou možné pouze v úterý, čtvrtek a neděli v odpoledních hodinách od 14.00 – 17.00 hodin.

 

NÁVŠTĚVY V JINOU DOBU JSOU POVOLENY POUZE SE SOUHLASEM PRIMÁŘE NEBO VEDOUCÍHO LÉKAŘE VE SLUŽBĚ.

 

Pravidla jsou platná od 28. 04. 2023 do odvolání.

Pravidla pro navštěvující osoby:

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy.

Upozorňujeme, že pravidla návštěv se mohou měnit s ohledem na změnu epidemiologické situace.