Pravidla návštěv

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci si vás dovolujeme informovat o upravených pravidlech návštěv v naší nemocnici.

Upravená pravidla jsou platná od 28.6.2021 do odvolání.

 

Každý návštěvník musí být vybaven respirátorem FFP2, který lze zakoupit na recepci Rehabilitační nemocnice Beroun, pavilon E. Dále vyžadujeme užití návleků na obuv. Návleky jsou k dispozici na příslušném oddělení. 

Návštěvu je nutné předem domluvit s ošetřujícím lékařem pacienta, ev. s vedoucím služby.

Návštěvy jsou možné pondělí až pátek od 14:00 do 17:00 hodin a o víkendech od 14:00 do 16:00 hodin (návštěvy povoleny pouze se souhlasem primáře). 

Návštěva v pokoji pacienta je omezena na maximální dobu 30 minut a umožněna pouze jedné osobě.


Návštěvu lze uskutečnit jen za podmínky, že osoby:

a) absolvovaly nejdéle 48 hod. před zahájením návštěvy PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sloužící sestře na oddělení

b) mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (v případě jednodávkového schématu očkování – po uplynutí 14 dní po prvním očkování), návštěvník o tom doloží doklad v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sloužící sestře na oddělení

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, návštěvník o tom doloží doklad v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sloužící sestře na oddělení.

 

Režim dětských návštěv nemocných hospitalizovaných v RNB (do 15 let v doprovodu dospělého)

Věková kategorie:

Antigenní test lze absolvovat v testovací buňce, umístěné na parkovišti Rehabilitační nemocnice Beroun (lze bez objednání, provozní doba buňky je pouze ve všední dny 8:00 – 12:00 hod a 12:30 - 16:00 hod). 


Centrum duševní rehabilitace

Intenzivně pracujeme na výstavbě jedinečného Centra duševní rehabilitace.

Za způsobené nepříjemnosti se Vám velice omlouváme a děkujeme Vám za pochopení.