prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 235

Oddělení léčebné výživy a stravování

Předmětem činnosti OLVS je poskytování stravovacích služeb pro pacienty nemocnice, zaměstnance, smluvní odběratele, externí pracovníky, studenty, cizí strávníky a zaměstnance firem, pracujících na opravách stavbě či údržbě nemocnice. Cílem a odpovědností tohoto oddělení je zajistit odpovídající stravu nemocným, jako součást léčby. Stravu podávat estetickým způsobem za dodržení všech hygienických norem a dosáhnout tak spokojenosti pacientů i ostatních strávníků.

Léčebná výživa - je výživa člověka v nemoci a rekonvalescenci. Je nedílnou součástí léčebné a preventivní péče a významně ovlivňuje léčebný proces. 

Nutriční screening - slouží pro základní posouzení stavu výživy pacientů. Provádí ho nelékařští zdravotničtí pracovníci v rozsahu svých odborných kompetencí. Rehabilitační nemocnice se řadí mezi zdravotnická zařízení, která aktivně vyhledávají podvýživu (malnutrici) u všech hospitalizovaných pacientů a různými intervencemi minimalizuje riziko, které z podvýživy vyplývá. Cílem je snížit či odstranit malnutrici a její důsledky.

Nutriční terapeuti - jsou zdravotničtí pracovníci vyškolení pro oblast výživy ve zdravotnických zařízeních. Sestavují stravu pro všech typy diet, které se v nemocnici vyskytují, zajišťují normování stravy, konzultační činnost pro hospitalizované i ambulantní pacienty.

Provádějí hodnocení denního příjmu stravy u pacientů v malnutrici, doporučují potravinové doplňky (sipping, bílkovinné přídavky ap.), edukují pacienta i rodinu o potřebné a vhodné výživě ve spolupráci s ošetřujícím lékařem.

Nutriční tým - v kompetenci nutričního týmu je sledování výživy u hospitalizovaných pacientů, řešení připomínek pacientů i zaměstnanců k podávané stravě. Členové týmu mají právo nahlížet do zdravotní dokumentace, provádět záznamy, interní audity týkající se oblasti stravování, vyhodnocovat stav nutriční péče a navrhovat ošetřujícím lékařům doporučení k prevenci malnutrice.

Složení nutričního týmu:

Lékař = vedoucí nutričního týmu

AD HOC - Ošetřující lékař

Klinický biochemik

Nutriční terapeut

Hlavní sestra

 

Informace pro personál, pacienty i rodinné příslušníky o dietních opatřeních a doporučeních podají nutriční terapeutky na tel: 311 745 235, nebo na e-mailu: strava@nember.cz

Vedoucí stravovacího provozu: Zuzana Gráczová

Nutriční terapeutka: Johanka Šlapáková DiS