prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

Stanice A 311 745 331
Stanice B 311 745 221
JIP 311 745 230

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Praktický lékař pro dospělé

Kontakt na ordinaci: 311 745 272 / 311 745 360

Aktuální opatření!

Praktický lékař přijímá pouze pacienty v akutním stavu a vybavené rouškou (či jinak zakrytý nos a ústa).

V případě nutnosti prosím nejdříve konzultujte svůj zdravotní stav přímo s lékařem na tel.: 311 745 360.

Děkujeme za pochopení. 

 

Nemáte svého praktického lékaře? Ordinace praktického lékaře v Rehabilitační nemocnici Beroun  ještě stále  registruje nové pacienty.

Ambulance zajišťuje komplexní služby praktického lékaře. Výhodu představuje návaznost na další specializované ambulance a lůžkovou část interního oddělení.

Objednávat se můžete prostřednictvím recepce ambulantních služeb Rehabilitační nemocnice Beroun na tel. 311 745 272  v pondělí až pátek od 7 do 16 hodin.

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Rennerová Po 13:00 – 18:00
MUDr. Mašková Út 7:30 – 15:30
MUDr. Jandurová St 7:30 – 13:30
MUDr. Jandurová Čt 7:30 – 13:30
MUDr. Rennerová 7:00 – 14:30


Umístění v nemocnici

Pavilon B