prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

Stanice A 311 745 331
Stanice B 311 745 221
JIP 311 745 230

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje 45 lůžky v jedno až třílůžkových pokojích, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

Praktický lékař pro dospělé

Kontakt na ordinaci: 311 745 272

Nemáte svého praktického lékaře? Ordinace praktického lékaře v Rehabilitační nemocnici Beroun  ještě stále  registruje nové pacienty.

Ambulance zajišťuje komplexní služby praktického lékaře. Výhodu představuje návaznost na další specializované ambulance a lůžkovou část interního oddělení.

Objednávat se můžete prostřednictvím recepce ambulantních služeb Rehabilitační nemocnice Beroun na tel. 311 745 272  v pondělí až pátek od 7 do 16 hodin

Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdr. stavu

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Hana Rennerová Po 14:15 – 17:15
MUDr. Hana Rennerová Út 8:00 – 14:30
MUDr. Ludmila Mašková Čt 13:00 – 18:00
MUDr. Hana Rennerová 8:00 – 11:30