prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 221 / 311 745 331

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje 45 lůžky v jedno až třílůžkových pokojích, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

Interní ambulance příjmová

Kontakt na ordinaci: 311 745 219

Důležité informace

Slouží v nepřetržitém provozu k akutnímu ošetření všech, jež se dostaví či jsou přivezeni na interní oddělení. Podle stavu pacienta je zde provedeno ambulantní ošetření, zorganizováno přijetí k hospitalizaci případně přesun na jiné oddělení, specializovaná vyšetření event. předání pacienta na jiné specializované pracoviště.

Personál této ambulance úzce spolupracuje se záchrannou službou.

Ordinační doba

nepřetržitý provoz