prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Interní ambulance příjmová

Kontakt na ordinaci: 311 745 219 / 311 745 272

Slouží v nepřetržitém provozu k akutnímu ošetření všech, jež se dostaví či jsou přivezeni na interní oddělení. Podle stavu pacienta je zde provedeno ambulantní ošetření, zorganizováno přijetí k hospitalizaci případně přesun na jiné oddělení, specializovaná vyšetření event. předání pacienta na jiné specializované pracoviště.

Personál této ambulance úzce spolupracuje se záchrannou službou.

Ordinační doba

nepřetržitý provoz

Umístění v nemocnici

Pavilon C