prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Kardiologická ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 745 272 / 144 99

Ordinační hodiny v této ambulanci byly prodlouženy do 18 hodin.

V této ambulanci je poskytována specializovaná péče nemocným se srdečními chorobami. Je využívána kompletní neinvazivní diagnostika: EKG, ergometre, Holterovské monitorování srdeční činnosti a krevního tlaku a echokardiografie. Pacienti sledovaní na tomto pracovišti trpí vážnou poruchovou srdeční činnosti a je jim poskytována specializovaná léčba. Z této ambulance je zařizována i superspecializovaná péče, například srdeční katetrizace, implantace kardiostimulátorů případně indikace srdečních operací.

Kardiologická ambulance pracuje v přímém napojení na jednotku intenzivní péče interního oddělení a spolupracuje s předními národními pracovišti, například Nemocnicí v Praze – Na Homolce, ale i s pracovišti univerzitního typu jako je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, na témže místě sídlící I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy apod.

V berounské nemocnici je také kvalitně rozvinutý systém preventivní kardiologie, zejména u osob s komplexními rizikovými faktory, které jsou sanovány společně s dalšími interními ambulancemi oddělení.

 

Ordinující lékaři:

MUDr. Petra Hlavičková

MUDr. Stanislav Holiček

MUDr. Marek Janka

MUDr. Jaromír Janoušek

MUDr. Jan Jeřábek

MUDr. Sergej Kafka

Doc. MUDr. Karel Sochor, Csc.

MUDr. Romana Zajacová

  

Umístění v nemocnici

Pavilon C