prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

Stanice A 311 745 331
Stanice B 311 745 221
JIP 311 745 230

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

Interní ambulance I

Kontakt na ordinaci: 311 745 272 / 144 99

V této ambulanci je poskytována specializovaná léčba klientům s interním onemocněním. Kvalifikovaní lékaři, jež zde působí, zajišťují pacientům služby jak diagnostické tak léčebné. Ke kontrole a dalšímu řešení zdravotního stavu jsou do této ambulance objednáváni pacienti propuštění po hospitalizaci, vyžadující další odbornou péči. K vyšetření pak jsou objednáváni pacienti od praktických lékařů i terénních specialistů. Tato interní ambulance je v kontaktu s fakultními pracovišti v pražských nemocnicích, kde sjednávají pacientům konsiliární a specializovanou péči.

 

Umístění v nemocnici

Pavilon C