prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 323

Artroskopické centrum

Artroskopické centrum Beroun je ambulantní pracoviště, zajišťující tzv. jednodenní péči. V rámci standardu poskytuje péči špičkové kvality. Operativa je zajišťována zkušeným týmem lékařů II. Ortopedické kliniky Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Praze – Motole a je prováděna na sálech, jejichž vybavení splňuje veškeré požadavky kladené na moderní operativu i anestezii. Disponuje kvalitním lůžkovým zázemím oddělení jednodenní péče. Artroskopické centrum Beroun zajišťuje kompletní spektrum artroskopických výkonů – od diagnostických a preventivních v rámci časné prevence artrózy až po složité rekonstrukční zákroky.

Artroskopická operativa

Jde o miniinvazivní operaci znamenající pro pacienta mnohem šetrnější zásah do tkáně v porovnání s klasickou otevřenou operativou.

  • Artroskopie kolenního kloubu s ošetřením poškození menisků /menisectomie, sutura menisků, extirpace kloubní myšky, resekce pliky, debridement degenerativního poškození, spongialisace chrupavčitých defektů, diagnostika-ambulantní zákrok (cca 90 % pacientů je přijato v den zákroku a odchází 4 až 6 hodin po provedení výkonu v krátkodobé celkové anestezii, cca 10 % pacientů vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu a při provádění zákroku ve spinální anestezii je propouštěno následující den).
  • Artroskopie kolenního kloubu s ošetřením chrupavčitých defektů mosaikovou plastikou, po náhradě LCA, LCP, synovectomii, operaci závěsného aparátu pately, transplantaci chrupavky je propouštěno do 48hodin po provedení zákroku.
  • Artroskopie ramenního kloubu - diagnostika, SA dekomprese, stabilizaci /ošetření recidivující luxace, SLAP, sutuře rotátorové manžety, ošetření AC luxace, pacient je propouštěn následující den po provedení zákroku.
  • Artroskopie ostatních kloubů - loketní kloub, hlezenní kloub, kyčelní kloub, karpální kloub s hospitalizací 24 hodin v 90 %, max. 48 hodin.

Co by vás mohlo zajímat

Když se řekne artroskopie

Artroskopie je výkon, při němž se lze dívat do nitra kloubu, na stav jeho sliznic, jeho chrupavku, vazy, v případě kolenního kloubu na menisky a ostatní struktury. Takové zobrazení žádná jiná vyšetřovací metoda (rentgen, CT, případně magnetická rezonance) neumožňuje. Jde o moderní diagnosticko-operační metodu, umožňující jak přesnou diagnostiku, tak provedení řady výkonů spojených s ošetřením a rekonstrukčními výkony při poruchách kloubu.

Čím do kloubu?

K artroskopii slouží endoskopický přístroj zvaný artroskop. Tvoří jej tenká, asi 20 cm dlouhá dutá kovová trubice s optickým systémem a zdrojem světla. Současně s artroskopem se do kloubu zavádí pracovní nástroje v podobě sond, úchopových kleští, nůžek a dalších. Součástí artroskopu je optický systém nebo kamera. Vnitřní prostor kloubu osvětluje speciální endoskopické světlo, přiváděné světlovodem. Obraz zachytí zobrazovací systém a zobrazí a výsledek ukáže na barevném monitoru.

Výhody artroskopie

Obrovskou výhodou artroskopie je, že se tyto zákroky realizují z minimálních přístupů do těla, skutečně jen z centimetrových řezů do kůže a podkoží. Jde tedy o miniinvazivní operaci, znamenající pro pacienta mnohem šetrnější zásah do tkáně v porovnání s klasickou otevřenou operativou. S šetrností zákroku pak souvisí menší bolestivost, mnohem kratší hojení, žádná nebo minimální doba hospitalizace a tím samozřejmě kratší doba rehabilitace a pracovní neschopnosti, menší procento komplikací a výrazně rychlejší návrat do běžného života, případně i ke sportu.

Pokyny pro pacienta

Vážení klienti, k přijetí před Vaším plánovaným výkonem se dostavte podle pokynů lékaře v určený den na recepci v přízemí pavilonu C. Zde se dozvíte veškeré další pokyny. Je nutné být nalačno, tj. od půlnoci nic nejezte, nepijte a také nekuřte. Případnou medikaci si upravte podle pokynů v předoperačním vyšetření.

Propuštěni domů budete v čase, stanoveném lékařem. Na způsobu transportu z nemocnice se domluvte s přijímacím lékařem (sanitní vůz, případně vlastní odvoz).

V propouštěcí zprávě budou plánovány Vaše další kontroly u operatéra a další postup léčby.

Věříme, že se službami našeho Artroskopického centra budete spokojeni.

První týden po operaci kolene

První týden po operaci ramene

Chůze s holemi

Instrukce pro pacienty s operovanou dolní končetinou bez vybavení ortézou

Instrukce pro pacienty vybavené kolenní ortézou

Instrukce pro pacienty s operovanou horní končetinou vybavené abdukční ortézou

Instrukce pro pacienty s operovanou horní končetinou vybavené ortézou Gilchrist

Instrukce pro pacienty s operovanou horní končetinou vybavené šátkovým závěsem