Pro média

Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun jsou připraveny

 Takto zhoršenou epidemiologickou situaci a šíření onemocnění COVID-19 nikdo nečekal. V našich nemocnicích jsme se však během poměrně krátké doby rychle připravili a přijali opatření, které nám zajistí bezpečný provoz pro pacienty i náš personál.

„Jako první opatření jsme zpřísnili hygienicko-epidemiologický režim zákazem návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň jsme omezili ambulantní provoz a zredukovali jsme operační výkony,“ říká MUDr. Michal Průša, ředitel Nemocnice Hořovice. „Všichni pacienti, kteří měli naplánovanou operaci, která mohla být odložena, byli kontaktováni pracovníky recepce s informací o přesunu na pozdější termín. Zároveň jsme vyzvali veřejnost, aby svou návštěvu v našich zařízení zvážila s ohledem na akutnost stavu, současně jsme přešli na režim telefonických konzultací a vydávání léků cestou e-receptů. Žádný z pacientů nebyl odmítnut. Stejnou informaci odesíláme pacientům formou sms.“

 „Od minulého týdne jsme zřídili filtrační stan jako jediný vstup do nemocnice. Smyslem vybudování tohoto třídícího místa je nejenom rychlá detekce případné infekce, ale především ochrana nemocných pacientů, hospitalizovaných v nemocnici, kteří jsou toho času nejohroženější skupinou,“ doplňuje přijatá opatření Tomáš Petsinis, provozně-technický náměstek Nemocnice Hořovice. „Tento stan obsluhují medici 3. lékařské fakulty UK a je rozdělen na tři části. Prvním vstupují těhotné maminky či rodič s kojencem, aby přišli co nejméně do přímého kontaktu s ostatními pacienty a aby se urychlilo jejich definitivní ošetření. Do druhého stanu vstupují všichni ostatní pacienti. V tomto stanu jsou prováděna screeningová vyšetření dle doporučení Ministerstva zdravotnictví, tak abychom detekovali pacienta s potenciální infekcí COVID-19 ještě před vstupem do nemocnice. Třetí stan je postaven pro pacienty, u kterých je podezření na onemocnění COVID-19. Tento stan je dále rozdělen na dvě části – ambulantní, kde probíhá vyšetření pacienta, a lůžkové, kde bude pacient, dokud nebude zajištěn převoz do zařízení, které je pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19 určené. Třetí stan je vybaven nemocničními lůžky, monitory a standardním přístrojovým vybavením,“ říká a dodává: „V tuto chvíli disponujeme omezeným počtem ochranných pomůcek, avšak jsme schopni zajistit bezpečný provoz nemocnice.“

„S ohledem na zvyšující se počet suspektních infekcí jsme od dnešního dne přistoupili k dalšímu kroku. Po dohodě s Nemocnicí Beroun jsme část interních pacientů přeložili do jejich péče a vytvořili jsme jedno izolační oddělení, kde toho času budeme monitorovat suspektní infekce COVID-19 tak, abychom je oddělili od ostatních pacientů. Pacienty s prokázanou infekcí nadále předáváme na infekční oddělení, která byla určena Ministerstvem zdravotnictví,“ říká MUDr. Průša.

„Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu nakažených onemocněním COVID-19 jsme vybudovali třídicí stan i v Rehabilitační nemocnici Beroun. V rámci zvyšování bezpečnosti našich pacientů a zaměstnanců jsme od dnešního dne zahájili třídění příchozích pacientů. Třídicí stan je umístěn hned u vchodu do areálu nemocnice a žádáme všechny příchozí, kteří k nám jdou, aby využívali pouze tento vstup,“ říká Nataša Petsini, ředitelka Rehabilitační nemocnice Beroun. „V berounské nemocnici jsou již zrušeny veškeré rehabilitace a procedury pro ambulantní pacienty a stejně jako v Nemocnici Hořovice je omezen ambulantní provoz a operační výkony.“

V případě, že se cítíte nemocní a máte příznaky respiračního onemocnění jako je kašel a teplota, nevstupujte do nemocnice a řešte situaci bez přímého kontaktu s lékařem. Telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo tel. č. 112 či 1212, kde se s vámi domluví na dalším postupu.


Centrum duševní rehabilitace

Intenzivně pracujeme na výstavbě jedinečného Centra duševní rehabilitace.

Za způsobené nepříjemnosti se Vám velice omlouváme a děkujeme Vám za pochopení.