Pro neslyšící

Rehabilitační nemocnice Beroun je vybavena speciálním tabletem, který umožní lékaři i dalšímu personálu zprostředkovat online tlumočníka znakové řeči pro pacienta, který je neslyšící. Tato služba, která je bezplatná a funguje non stop, je založená na tlumočení znakového jazyka prostřednictvím webkamery a profesionálního tlumočníka „na dálku“ a zároveň přenosu mluvené řeči. Pomocí tohoto speciálního tabletu se zdravotnický personál spojí s tlumočníkem, který je následně k dispozici na obrazovce zařízení. Online tlumočení se řídí etickým kodexem tlumočníka a tím je zaručena naprostá diskrétnost. Bližší informace v recepci ambulantních služeb budova C.