prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 200

Oddělení zobrazovacích metod

Oddělení zajišťuje vyšetření na pracovišti magnetické rezonance, ve snímkovnách s klasickým radiodiagnostickým vybavením a v ordinacích sonografie.

Magnetická rezonance

Naše pracoviště magnetické rezonance má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Objednávání

Osobně na odd. MR v Rehabilitační nemocnici v Berouně nebo telefonicky na čísle, 311 745 200.

Chcete-li se dotázat mailem, pak na adresu b.mr@nember.cz. Chcete-li se objednat mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás.

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. Máme jedny z nejkratších objednacích lhůt v Praze a Středočeském kraji, ale i v republice.

Z vyšetření magnetickou rezonancí jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde:

Rentgen

Objednávání

Na skiagrafické vyšetření se pacient neobjednává, pacienti jsou vyšetřováni průběžně.

Naše pracoviště – v souladu s platnou legislativou – bez lékařského doporučení, jen na žádost pacienta, neprovádí žádné vyšetření ionizujícím zářením (tedy rtg). Lékařské doporučení musí vycházet z klinického vyšetření a nemůže je na žádost pacienta vystavit lékař oboru radiologie a zobrazovací metody – radiodiagnostik.

Z vyšetření skiagrafií jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Před skiagrafickým vyšetření není nutná žádná příprava.

Lékařské popisy vyšetření jsou vyhotovovány obvykle týž pracovní den, nejpozději do 3 dnů od vyšetření.

Detailní informace týkající se RTG vyšetření naleznete zde:

Ultrazvuk

Objednávání

Osobně na recepci  Rehabilitační nemocnice Beroun v přízemí pavilonu C, nebo na tel. 311 745 272. Chce-li se o vyšetření informovat, případně se přímo objednat e- mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás. E-mail: recepce@nember.cz.

Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde: