Poplatky

Regulační poplatky

Pohotovost – 90 Kč

Od poplatku jsou osvobozeni:

pojištěnci v hmotné nouzi, tj. osoby, které se dostaly do situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení či mimořádnou událostí. Tím splňují podmínky pro pomoc v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb.

Nárok na osvobození od poplatku je nutné vždy doložit příslušným úředním dokladem.

Děkujeme Vám za dodržení zákona

Platby za lůžka

Neplánovaná akutní a neodkladná péče zpoplatněná není

Nově zrekonstruovaná oddělení nemocnice jsou kvalitně a moderně zařízena a přinášejí pacientům komfort hotelového typu.  V Rehabilitačním centru, na lůžkách jednodenní péče, sloužících Artroskopickému centru, a na oddělení následné péče, tedy na lůžkách, využívaných pro plánovanou hospitalizaci,  nabízíme možnost ubytování hospitalizovaných pacientů dle jejich výběru. Ceníky naleznete v odkazu Budu hospitalizován.

Informace k případné rezervaci Vámi zvoleného lůžka před Vaším plánovaným pobytem v berounské nemocnici získáte u personálu na příslušném oddělení. Rezervace se řídí kapacitními možnostmi, dle aktuálního obsazení těchto lůžek.