Stáže a praxe

Postup pro výkon praxe v RNB:


1.    Domluvte si termín praxe na oddělení, na kterém máte zájem praxi absolvovat s vedoucím pracovníkem – kontakty jsou uvedené v záložkách jednotlivých oddělení.

2.    Vyplňte formulář níže a doručte jej na sekretariát ředitele nemocnice (sekr@nember.cz).

3.    Vytvořené smlouvy budou odeslány na studijní oddělení Vaší školy, popř. zaměstnavatele, kde budete vyzváni k podpisu, a též jednu kopii smlouvy obdržíte (vyjma SŠ a VOŠ).

4.    V den nástupu na stáž se nejprve dostavte na personální oddělení (budova ředitelství), kde obdržíte ID kartičku stážisty a další instrukce.

 

Bez podepsané smlouvy o vykonání odborné praxe všemi smluvními stranami, nelze vstoupit na pracoviště, z tohoto důvodu si veškeré formality zajistěte za včas.

Naše zdravotnické zařízení v současnosti nenabízí ubytování.

Formulář zájemce o odbornou praxi.docx