Postup při vyřizování stížností

Tato pravidla řeší postup při řešení stížností podaných v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb Rehabilitační nemocnice Beroun (dále jen RNB).

Podat stížnost je oprávněn:

I. Převzetí stížností

II. Šetření stížností

III. Vyřízení stížnosti

IV. Stížnost správnímu orgánu

V. Související legislativa

Adresa pro podání písemné stížnosti:

JESSENIA a.s.
prof. Veselého 493
256 66 Beroun
e-mail: info@nember.cz