×

Ostatní ambulance

Ambulance cévní chirurgie

Kontakt na ordinaci: 311 745 272

Cévní chirurgie se zaměřuje na pacienty s cévními onemocněními, tj. s onemocněními tepen a žil. Do skupiny pacientů s tepenným postižením patří pacienti s obtížemi způsobenými zužováním tepen - tj. pacienti s ischemickou chorobou (nedokrevností) dolních končetin, s postižením krčních tepen, ale i pacienti s obtížemi způsobenými naopak nadměrným rozšiřováním tepen - tzv. výdutěmi. U pacientů s žilním postižením se pak v největší míře jedná o pacienty s křečovými žilami. Do oblasti cévní chirurgie spadá v neposlední řadě i zakládání dialyzačních cévních přístupů - tzv. a-v shuntů u pacientů se selháním ledvin.

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Jana Valešová Út 10:00 – 16:00
St 10:00 – 11:00