prohlédnout si oddělení ×

Ostatní ambulance

Ambulance cévní chirurgie

Kontakt na ordinaci: 311 745 272 / 144 99

Cévní chirurgie se zaměřuje na pacienty s cévními onemocněními, tj. s onemocněními tepen a žil. Do skupiny pacientů s tepenným postižením patří pacienti s obtížemi způsobenými zužováním tepen - tj. pacienti s ischemickou chorobou (nedokrevností) dolních končetin, s postižením krčních tepen, ale i pacienti s obtížemi způsobenými naopak nadměrným rozšiřováním tepen - tzv. výdutěmi. U pacientů s žilním postižením se pak v největší míře jedná o pacienty s křečovými žilami. Do oblasti cévní chirurgie spadá v neposlední řadě i zakládání dialyzačních cévních přístupů - tzv. a-v shuntů u pacientů se selháním ledvin.

 

Ordinující lékař:

MUDr. Jana Valešová

Umístění v nemocnici

Pavilon C