Irena H.28. 3. 2021

Dobrý den, prosím o vysvětlení histologického výsledku po biopsii ložisek prsu - nízce diferencovaný invazivní duktální karcinom, ER 100%, PR 10%, Her 2neu 2+ - FISH_ neprokazujeme amplifikaci, Ki 67 65%. Jedná se o návrat oneměcnění po 6 letech. V roce 2015 mi byl odebrán pravý prs, v roce 2019 provedena rekonstrukce prsním implantátem a nyní byl tento závěr z biopsie. Vůbec nerozumím těm zkratkám a nebyly mi ani vysvětleny. Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, nejlepší by bylo, aby Vám to vysvětlil Váš onkolog, ale obecně - současný histologický nález znamená, že máte hormonálně dependentní rizikový zhoubný nádor prsu s vyšším proliferačním indexem Ki67 a bez pozitivity HER-2 receptoru (není v tomto případě tedy indikována cílená léčba trastuzumabem). Pokud se jedná o duplicitní (druhý) nádor v druhém prsu dávám ke zvážení, zda neprovést genetické vyšetření. Jestli takto stačí? Přeji hodně zdraví!

MUDr. Vít Ulrych