prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

Stanice A 311 745 331
Stanice B 311 745 221
JIP 311 745 230

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

MUDr. Romana Zajacová

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2005 - 2014

Rehabilitační Nemocnice Beroun

Pracovní pozice: sekundární lékař

 

2014 - 2015

Rehabilitační Nemocnice Beroun

Pracovní pozice: samostatně pracující lékař

 

od 2015 

Rehabilitační nemocncie Beroun

Pracovní pozice: vedoucí lékař interních ambulancí

 

KURZY A ŠKOLENÍ

2009 USG břicha pro internisty - Certifikát

2010 Certifikát o absolvování interního kmene

2014 Specializovaná způsobilost – Interní lékařství

2015 Echokardiografie - Certifikát

2017 Urgentní diagnostika, hemodynamicka a cévní přístupy – ultrazvuk - Certifikát

 

ÚČAST NA ODBORNÝCH AKCÍCH (v posledních 3 letech)

2014          XXI. Konres České internistické společnosti ČLS J.E.Purkyně (Brno)

2015          Antitrombotické forum (Praha)

2015          XXIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti (Brno)

2015          Pozitivní leadership pro lékaře (Praha)

2016          Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (Beroun)

2016          Parenterální výživa nejen pro onkology (Praha)

2016          České kardiologické dny 2016 (Praha)

2017          XXIV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti (Brno)

 2017         Anticoagulation Academy (Vídeň, Rakousko)

2018          15. Konference akutní kardiologie ČAAK ČKS (Karlovy Vary)

 

PUBLIKACE
Zajacová, R.: Hodnocení variability srdeční frekvence vzhledem k funkční zdatnosti a rizikovým faktorům aterogeneze u zdravých mužů ve věku 40-55 let. (diplomová práce) Praha 1999

Zajacová, R., Radvanský, J., Matouš, M., Zamrazil, V.ml.: Trendy v pohybové terapii u metabolického kardiovaskulárního syndromu. Med Sport Boh Slov, 2002; 11(2): 49-56.

Procházka, J., Radvanský, J., Matouš, M., Zajacová, TR.: Neupřednostňujeme příliš v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění medikamentózní terapii před ovlivněním energické bilance organismu? Abstrakta VIII. Výročního sjezdu ČKS, brno 2000

Matouš, M., Radvanský, J., Zajacová, R., Mocková, K.: Výsledky intervenčního programu u pacientů s projevy nebo rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS). Med Sport Boh Slov, 2000; 9(2): 68-73.

Kadlecová, L., Kafuňková, P., Klímová, K., Matouš, M., Zajacová, R., Kvapil, M.: Vztah ukazatelů zdatnosti k biochemickým a antropometrickým parametrům u pacientů s diabetes mellitus 2.typu. DMEV Supplementum, 2003; 6(1): 31-32.

   

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST

Mezinárodní studie Re-Covery od r.2016 dosud