Seznamte se, prosím

21. 7. 2021

Začínáme seriál představení jednotlivých oddělení Rehabilitační nemocnice Beroun. Dovolte nám ukázat vám je blíže. První díl začínáme interním oddělením.

Naše odděleni vnitřního lékařství s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a ambulantní i hospitalizační léčebnou péči.

Všeobecně platí, že oddělení vnitřního lékařství známé jako interní medicína či interna je jedním ze základních oborů klinické medicíny. Přestože termín vnitřní lékařství může svádět k domněnce, že se zabývá pouze onemocněními vnitřních orgánů, není tomu tak, internisté léčí celého člověka. Dokážete si představit řadu 183 165 osob? Byla by to fronta delší než 90 km. Přesně tolik osob jsme ambulantně ošetřili v minulém roce v našich odborných ambulancích.  

Lůžková část oddělení disponuje moderními polohovacími lůžky v jednolůžkových až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením, televizorem a připojením k wifi přímo z lůžka, případně z počítačů na chodbách. Na JIP máme 7 lůžek a v rámci standardních lůžek máme 6 lůžek s monitorovacím zařízením, tzv. intermediální část, kam se mohou přeložit i nemocní z JIP, vyžaduje-li jejich zdravotní stav ještě sledování vitálních funkcí. Pacient je tak sledován více než na klasickém pokoji interny a dá se říci, že je v podobném režimu jako na JIP.

„Co se týče přístrojového vybavení, tak zde mohu poděkovat hlavně našemu majiteli, který podporuje modernizaci provozu a vybavení všech oddělení od začátku zakoupení nemocnice. Jedna z mnoha vymožeností je, že nyní máme k dispozici tablety, díky kterým můžeme při vizitách u lůžka okamžitě vyhledat výsledky vyšetření daného pacienta. Rovněž v rámci nedávné modernizace vybavení máme možnost telemetrického sledování srdečního rytmu našich nemocných. Nosí na těle malý přístroj podobný „Walkmenu“. Díky tomuto zařízení je pacient neustále pod dohledem a umožňuje nám rychle zasáhnout např. v případě náhlé a nebezpečné změny srdečního rytmu. V koronavirové pandemii jsme získali na JIP tzv.  „standby“ analyzátor umožňující okamžitou analýzu některých důležitých biochemických parametrů vnitřního prostředí zejména u kriticky nemocných,“ řekl k novinkám v přístrojovém vybavení primář oddělení doc. MUDr. Karel Sochor, CSc.

 

Jako to u nás vypadá si vám dovolujeme představit videem.