prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Omlouváme se za dočasné omezení vstupu do pavilonu C v Rehabilitační nemocnici Beroun. Důvodem je oprava příjezdové komunikace k tomuto pavilonu, která započala v sobotu 8. června 2024. Vstup do pavilonu bude umožněn pouze z bočních stran.

Prosíme pacienty a návštěvníky, aby respektovali toto dočasné opatření a využívali pro vstup vyznačené boční vchody. Rekonstrukce vozovky by měla být dokončena do konce měsíce června. 


Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Jitka Řehořová

/ staniční sestra

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

 

1999 ukončené studium SZŠ Beroun

 

CERTIFIKOVANÉ KURZY

 

2012 - 2013 certifikovaný kurz - EKG pro sestry jednotek intenzivní péče

- průběžné vzdělávací konference, semináře, školící akce

 

 PRAXE V REHABILITAČNÍ NEMOCNICI BEROUN

 

1999 - 2001 sestra u lůžka LDN odd. poté MD

2002 - 2004 sestra u lůžka LDN odd. poté MD

2008 - 2010 staniční sestra LDN odd.

2010 - 2022 sestra u lůžka INT odd.

2014 - 2022 vedoucí centrálních sanitářů

2022 staniční sestra INT odd.