prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Bc. Dagmar Bránecká

/ staniční sestra JIP

Nejvyšší dosažené vzdělání

- nejvyšší dosažené vzdělání : Bakalářské studium ošetřovatelství

- název školy: Fakulta zdravotnických studií – Západočeská univerzita

- místo: Plzeň

- datum dokončení: 2011

 

Všeobecná diplomovaná sestra

- název školy: Střední zdravotnická škola

- místo: Kladno

- datum dokončení: 1987

 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů

Certifikovaný kurz – Interní auditor kvality a manažér rizik ve zdravotnictví

- název pracoviště: ÚVN Střešovice

- místo: Praha

- datum: 2017

 

Certifikovaný kurz – Efektivní postupy řízení kvality ve zdravotnictví

- název pracoviště: ÚVN Střešovice

- místo: Praha

- datum: 2016

 

PSS Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče

- název pracoviště: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů

- místo: Brno

- datum: 1998

 

Certifikovaný kurz – Způsobilost k výkonu povolání sestry na koronární jednotce

- název pracoviště: VFN Karlovo náměstí

- místo: Praha

- datum: 1995

  

Praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun

- pozice: Staniční sestra JIP Interní oddělení

- datum nástupu: 2004 - dosud

 

 - pozice: Všeobecná diplomovaná sestra JIP Interní oddělení

- datum nástupu: 1993 - 2004

 

 - pozice: Všeobecná diplomovaná sestra Interní oddělení

- datum nástupu: 1987 - 1993

 

 

Kontakt