prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

MUDr. Jan Jeřábek

/ lékař

Vzdělání

2007-2013 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

2015 Základní kmen pro obor Vnitřní lékařství – certifikát

2018 Specializovaná způsobilost pro obor Vnitřní lékařství – diplom

 

Pracovní zkušenosti

2013-2018 Rehabilitační nemocnice Beroun, sekundární lékař interního odd.

11-12/2018 Rehabilitační nemocnice Beroun, samostatně pracující lékař interního odd.

9/2021-dosud Rehabilitační nemocnice Beroun, vedoucí lékař JIP

 

Kurzy a školení (poslední 3 roky)

12/2016 14. konference Akutní kardiologie, workshop kardiopulmonální resuscitace

5/2017 25. výroční sjezd České kardiologické společnosti

6/2017 11. kongres České společnosti intenzivní medicíny

12/2017 15. konference Akutní kardiologie, workshop bed-side ultrasonografie

5/2018 Prague European Days of Internal Medicine

8/2018 ESC Congress 2018 – kongres Evropské kardiologické společnosti

9/2018 ECHO dny

2018 Kardioakademie IKEM