prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

Stanice A 311 745 331
Stanice B 311 745 221
JIP 311 745 230

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

doc. MUDr. Karel Sochor, CSc.

Dosažené vzdělání:

1986 jmenování docentem vnitřního lékařství
1984 kandidát věd – CSc.
1977 atestace II. stupně vnitřní lékařství
1973 atestace I. stupně vnitřní lékařství
1970 absolvování Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy v Praze

Profesní přehled:

1970 -1971 OÚNZ Beroun (interní odd., hygienická stanice)
1971- 1976 sek. Lékař interního odd. nemocnice Na Míčánkách Praha
1976 – 1979 vedoucí lékař koronární jednotky interního odd. nemocnice Na Míčánkách Praha
1979 - 1992 primář interního oddělení nemocnice Na Míčánkách v Praze
1992 - 1994 primář klinického oddělení Institutu MUDr. Leoše Středy v Praze.
1994 - 1998 vedoucí lékař jednotky intenzivní péče oddělení vnitřního lékařství Nemocnice Beroun
1998 - dosud primář interního oddělení Rehabilitační nemocnice Beroun

Pedagogická činnost:

1974 -1989 VL VDÚ JEP (Vojenská lékařská akademie) Hradec Králové
1979 – 1989 FVL Praha UK (3. inter. klinika)
1994 – 2005 Pedagogická fakulta UK Praha (Katedra rodinné výchovy)
1998 – 2006 Střední zdravotnická škola Beroun

Publikační činnost:

48 článků v domácí i zahraniční literatuře, převážně z oblasti kardiologie

Členství v odborných společnostech:

Česká internistická společnost
České kardiologická společnost