prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Omlouváme se za dočasné omezení vstupu do pavilonu C v Rehabilitační nemocnici Beroun. Důvodem je oprava příjezdové komunikace k tomuto pavilonu, která započala v sobotu 8. června 2024. Vstup do pavilonu bude umožněn pouze z bočních stran.

Prosíme pacienty a návštěvníky, aby respektovali toto dočasné opatření a využívali pro vstup vyznačené boční vchody. Rekonstrukce vozovky by měla být dokončena do konce měsíce června. 


Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

doc. MUDr. Karel Sochor, CSc.

Nejvyšší dosažené vzdělání

1986 jmenování docentem vnitřního lékařství
1984 kandidát věd – CSc.
1977 atestace II. stupně vnitřní lékařství
1973 atestace I. stupně vnitřní lékařství
1970 absolvování Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy v Praze

Profesní přehled

1970 -1971 OÚNZ Beroun (interní odd., hygienická stanice)
1971- 1976 sek. lékař interního odd. nemocnice Na Míčánkách Praha
1976 – 1979 vedoucí lékař koronární jednotky interního odd. nemocnice Na Míčánkách Praha
1979 - 1992 primář interního oddělení nemocnice Na Míčánkách v Praze
1992 - 1994 primář klinického oddělení Institutu MUDr. Leoše Středy v Praze.
1994 - 1998 vedoucí lékař jednotky intenzivní péče oddělení vnitřního lékařství Nemocnice Beroun
1998 - 03/2024 primář interního oddělení Rehabilitační nemocnice Beroun

Pedagogická činnost

1974 -1989 VL VDÚ JEP (Vojenská lékařská akademie) Hradec Králové
1979 – 1989 FVL Praha UK (3. inter. klinika)
1994 – 2005 Pedagogická fakulta UK Praha (Katedra rodinné výchovy)
1998 – 2006 Střední zdravotnická škola Beroun

Publikační činnost

48 článků v domácí i zahraniční literatuře, převážně z oblasti kardiologie

Členství v odborných společnostech

Česká internistická společnost
České kardiologická společnost