Vážím si mezilidských vztahů na našem oddělení

11. 1. 2021

O další primářské ohlédnutí za rokem 2020 jsme požádali primáře interního oddělení naší nemocnice, pana doc. MUDr. Karla Sochora, CSc.

Pane primáři, tak jaký byl rok 2020 podle Vás?

Jedním slovem hektický. Náročný pro všechny zdravotníky, protože nemoc COVID-19, která nás postihla, je skutečně nová, se kterou nikdo nemá zkušenosti. Přestože jsou specializovaná infekční oddělení, tak se při takovéto pandemii samozřejmě interna předělává a strukturalizuje na infekční oddělení. Musím říci, že to bylo náročné už v první vlně, a ještě více ve vlně druhé. Jednoznačně však platí, že kolektiv jak interny, tak všech spolupracujících oddělení, a rovněž vedení nemocnice a vedení firmy v čele s majitelem, který se velmi aktivně angažoval, se zachoval naprosto profesionálně.

Jak moc jsme v boji byli úspěšní, se dá však hodnotit těžce, protože ta nemoc si dělá, co chce. Tedy rozhodně zkušenosti, které jsme nyní získali, jsou velmi cenné. Já osobně, za léta své praxe, jsem se s tak masivní pandemií nesetkal. Nyní doufám v účinnou a zároveň bezpečnou očkovací látku, která přinese úlevu hlavně nemocným, ale na druhé straně i zdravotníkům. Protože jsme si sáhli na dno. A to není ještě zdaleka vyhráno. Dokud nějakým způsobem, a tím myslím očkování, se nezabrání šíření této virové nemoci, tak pacienti budou stále přicházet.

Co se Vám během roku povedlo a co méně?

Máme velikou radost ze zdárné atestace dalších dvou našich lékařů, takže když jsme předběžně bilancovali personální věci s vedením naší nemocnice, shodli jsme se, že tohoto cíle jsme dosáhli. Rovněž se nám podařilo doplnit i naši sestavu mladších lékařů, a to hlavně díky věhlasu naší nemocnice mezi odborníky i širokou veřejností. Věřím, že tendence bude i nadále pokračovat. Dovolím si to říci i s ohledem na to, že stážisti z lékařských fakult, kteří naši nemocnici navštíví, jsou mile překvapeni jednak vybavením, a pak i přístupem personálu k pacientům i k sobě samým. Vážím si mezilidských vztahů na našem oddělení a mohu říci, že jsem takové vztahy nikde jinde nezažil. Dále věřím, že zájemců, nejen z řad lékařů, bude v příštích letech dost, a to díky právě spuštěnému velmi zajímavému stipendijnímu programu.

Co se týče přístrojového vybavení, tak zde mohu poděkovat hlavně našemu majiteli, který podporuje modernizaci provozu a vybavenost všech oddělení od začátku zakoupení nemocnice. Jedna z mnoha vymožeností je, že nyní máme k dispozici tablet, díky kterému můžeme při vizitách okamžitě vyhledat výsledky daného pacienta. Další je pak telemetrické (tj. bezdrátové dálkové) monitorování srdeční akce pacienta pomocí osobního zařízení. Já tomu říkám „walkmen“. Díky tomuto zařízení je pacient neustále pod dohledem i na standardním oddělení.

Jsem moc rád, že je v budoucích plánech vedení naší nemocnice umístit zde CT – počítačový tomograf. Protože to vidím v rámci diagnostiky, která se neustále zrychluje, jako velkou pomoc. Ušetří čas nám i pacientům. A to je přání nás lékařů a, troufám si říci, i našich pacientů.

Do nového roku si nelze přát nic jiného, než aby nám všem sloužilo zdraví, byli jsme méně přetěžováni a práce se nám dařila.

 

doc. MUDr. Karel Sochor, CSc.

Primář interního oddělení a jednotky intenzivní péče

V Rehabilitační nemocnici Beroun pracuje od roku 1994

 

 

 

Galerie

Dostatek tekutin zajišťuje nejen látkovou výměnu a dobrou funkci ledvin, ale umožňuje také plnou výkonnost doslova všech ostatních orgánů a to je velmi důležité pro rychlou rekonvalescenci.
Jednolůžkový pokoj interního oddělení.
Chodba interního oddělení s recepcí.