Akreditace a vzdělávání lékařů

15. 12. 2022

Díky akreditaci můžeme vychovávat další generace kvalitních lékařů, shodují se primáři z našich pracovišť, která mají oprávnění k postgraduálnímu vzdělávání. V poslední době ho získala interna v Rehabilitační nemocnici Beroun. S jejím primářem doc. MUDr. Karlem Sochorem, CSc. jsme si povídali o tom, jak těžké je akreditaci získat, co přináší oddělení i pacientům a jaké novinky čekají interní oddělení.

Co pro vaše oddělení získání akreditace znamená?

Oddělení i celé nemocnici se vyplatí výchova vlastních lékařů a jsem rád, že se nám podařilo změnou vyhlášky o vzdělávání akreditaci znovu získat. Máme povolen vlastní specializovaný výcvik pro obor vnitřní lékařství, tedy internu.

Přiblížíte nám, jak postgraduální vzdělávání lékařů funguje?

Plnou kvalifikaci získává lékař až okolo 30 až 32 let. Dříve se tomu říkalo atestační zkouška. Popromoční období každého lékaře čítá celkově 6 let. Začíná se takzvaným základním kmenem, na který máme akreditaci s pětiletou působností. Kandidát, který se rozhodne pro interní kmen, nastoupí do vzdělávacího programu na 30 měsíců a s výjimkou dvouměsíční praxe na chirurgii a na ARO pracuje především u lůžka nemocného. Vždycky má svého školitele, staršího lékaře s praxí a s odbornou specializací. Kromě lůžka absolvuje praxi i v ambulancích, samozřejmě pod dohledem. Řadu ambulancí máme také u nás, a to například kardiologickou, diabetologickou, gastroenterologickou nebo endokrinologickou.

Co se stane po těch 30 měsících, kdy lékař absolvuje povinné stáže a praxi na oddělení?

Po tomto období se přihlásí na lékařské fakultě na týdenní soustředění zakončené zkouškou. Ta je dokladem toho, že kvalifikačně postupuje o stupeň výše. Nejen ekonomicky, ale také v odpovědnosti. Není to ještě lékař, který má atestaci, takže má stále svého školitele. V tomto období po základním kmeni už lékaři, budoucí specialisté, jdou na kratší nebo delší stáže na vysoce specializované pracoviště fakultního, nebo krajského typu. My máme dohodu s pražskými fakultními nemocnicemi, kam naše lékaře posíláme v rámci popromočního a předatestačního výcviku. Délky těchto pobytů upřesňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. Zpravidla se začíná kardiologií, ale postupně navštíví lékaři i další kliniky, jako jsou gastroenterologie, endokrinologie, nefrologie, pneumologie a podobně. 

Jakou výhodu může menším nemocnicím přinést, když jim lékaři odejdou na praxi do velkých měst? Vrací se pak zpátky?

Za ta léta, co jsem tady, to hodnotím velmi kladně. Je třeba zdůraznit, že tito lékaři jsou i při svých stážích stále našimi zaměstnanci. Mzdu jim vyplácí naše nemocnice. Dle nynější vyhlášky ministerstva zdravotnictví sice došlo ke zkrácení doby těchto stáží, ale přesto jde řádově o měsíce, kdy nám tito lékaři na interně chybějí. A specializovaný výcvik probíhá 30 měsíců. Výhodou ale beze sporu je, že získají cenné praktické zkušenosti a poznatky i osobní kontakty se specialisty na klinikách, což je pak prospěšné pro konzultační činnost i pro případnou hospitalizaci našich nemocných.

Stává se, že se vám lékaři po výcviku nevrátí?

Pro náš obor je typické, že v něm pracuje mnoho žen. Ty odchází nejen na mateřskou, ale i do ordinací praktického lékaře, kde mají denní režim. Za posledních několik let jsme takto vychovali praktické lékaře v Berouně i v celém okrese, kteří nahradili starší garnituru lékařů, kteří šli do důchodu. Rovněž někteří lékaři dávají přednost práci ve specializovaných ambulancích, zejména v Praze, kde mají denní režim práce bez služeb o víkendech a v noci.

„Výhodou stáží na specializovaných klinikách je, že naši lékaři získávají cenné zkušenosti a kontakty.“

V Berouně pracujete už od roku 1994. Vidíte nějaké rozdíly mezi mladými lékaři tehdy a dnes?

Chodí sem hodně mediků studujících 4. a 5. ročníky medicíny i 6. ročníky před státnicemi. Zůstanou tu na 2 až 6 týdnů a mají většinou úplně jiné představy o životě než začít pracovat hned po státnicích v nemocnici. Jejich pohled je víc praktický pro život na rozdíl od mojí generace. My jsme těch možností moc neměli. Naším hlavním smyslem bylo udělat si kvalifikaci, získat poznatky, praktické dovednosti. Dnes u mladých vidím, že zájem bezesporu mají, ale díky moderním technologiím jsou mnohem schopnější nové poznatky získat, vstřebat je i si je ověřit.

Jak náročné bylo akreditaci získat? Podle některých lékařů je akreditace hlavně hodně papírování…

Nechci si stěžovat, ale bylo to náročné hlavně na papíry. Pracoviště má mít nejen technické, ale i personální vybavení. Komise to pak kontroluje na základě předložených dokumentů. Musíte dát seznam lékařů, u každého doložit, jakou má kvalifikaci, praxi a tak. A pak chodí kontroly akreditační komise, která sleduje vybavení jednotlivých pracovišť včetně fyzické přítomnosti personálu.

I to je bohužel dnešní medicína. Je to o papírech. Tolik dokumentů v rámci jednoho pacienta jen na příjmu nikdy nebylo. Vím, že musíme chránit nejen pacienty, ale i sebe. V případě nějaké stížnosti nebo žádosti o přešetření platí, že co není psáno, to není dáno. A pokud bude nějaký záznam chybět, vrhá to špatné světlo na celé oddělení. I když máme počítače, je papír pořád nejdůležitější. Jsem rád, že tu máme IT oddělení, které s námi úzce a úspěšně spolupracuje.

Jaké novinky jste například s pomocí IT zavedli?

Probírali jsme s nimi například jak usnadnit vizitu, jak by nám mohli pomoct zefektivnit procesy. Díky tomu máme dnes na vizitě tablet velikosti mobilu. Tím si lékař naskenuje čárový kód a má k dispozici aktuální kompletní výsledky každého pacienta. To je velmi sofistikovaný systém, který nám práci usnadňuje.

Co budoucnost oddělení?

Osobně vidím, že máme stále co zlepšovat. My sami lékaři s tím mnoho neuděláme, IT profesionál od nás potřebuje náměty. S některými už jsme přišli a věřím, že budoucnost přinese zlepšení a odpadne řada papírů. Výhled je takový, že papírová dokumentace bude minulostí a všechno v rámci technologie bude digitalizované.

Připravuje se také rekonstrukce příjmové části interního oddělení, vkládám do toho osobně velkou naději. Moderní koncepce nového urgentního příjmu pod vedením doktorky Zajacové by tak měla vyhovovat hezkých pár let do budoucna.

„Výhodou stáží na specializovaných klinikách je, že naši lékaři získávají cenné zkušenosti a kontakty.“