prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

Stanice A 311 745 331
Stanice B 311 745 221
JIP 311 745 230

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

MUDr. Jaromír Janoušek

Nejvyšší dosažené vzdělání

- nejvyšší dosažené vzdělání:Karlova Universita

- název školy: Všeobecná lékařská fakulta

- místo: Praha 

- datum dokončení: 1984

 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů

- název pracoviště: Všeobecná fakultní nemocnice, II.interní klinika

- místo: Praha

- datum: 1985-1987

 

- název pracoviště: Revmatologický ustav

- místo: Praha 

- datum: 1987-1990

 

Atestace

Vnitřní lékařství 1. stupen 1987

Revmatologie 1990,

Vnitřní lékařství 2. stupeň 1996

Kurz klinické echokardioghraphie IKEM 2003 Funkční licence ČLK, trvalá kardiostimulace

 

Praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun

pozice: lékař, vedoucí lékař JIPu, zástupce primáře

datum: 1993 - 2005

 

pozice: zástupce primáře

datum: 2011