prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

MUDr. Jaromír Janoušek

Nejvyšší dosažené vzdělání

- nejvyšší dosažené vzdělání:Karlova Universita

- název školy: Všeobecná lékařská fakulta

- místo: Praha 

- datum dokončení: 1984

 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů

- název pracoviště: Všeobecná fakultní nemocnice, II.interní klinika

- místo: Praha

- datum: 1985 - 1987

 

- název pracoviště: Revmatologický ustav

- místo: Praha 

- datum: 1987 - 1990

 

Atestace

1987 - Vnitřní lékařství 1. stupen

1990 - Revmatologie 

1996 - Vnitřní lékařství 2. stupeň 

2003 - Kurz klinické echokardioghraphie IKEM, Funkční licence ČLK, trvalá kardiostimulace

 

Praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun

pozice: lékař, vedoucí lékař JIPu, zástupce primáře

datum: 1993 - 2005

 

pozice: zástupce primáře

datum: 2011

pozice: primář

datum: 03/2024