prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Dětská plicní ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 745 272 / 144 99 / 144 99

MUDr. Tereza Jeník je dětská pneumoložka s více než desetiletou praxí v oboru.

Vyšetřujeme pacienty ve věku od 0 do 19 let.

 

Pečujeme o děti:

- s častými záněty horních a dolních cest dýchacích,

- s protrahovaným a chronickým kašlem,

- s atopickým ekzémem a jinými alergickými projevy,

- s astma bronchiale,

- po prodělaných zápalech plic,

- nedonošené s plicním postižením a pacienty s vrozenými vadami dýchacích cest,

- s dětskou mozkovou obrnou a jinými neurologickými postiženími.

 

K dispozici jsou vyšetření plicních funkcí metodou průtok/objem, vyšetřování vydechovaného oxidu dusnatého i veškeré laboratorní a zobrazovací metody (imunologické odběry, mikrobiologické metody, rentgen, ultrazvuk, CT plic).

  

Ambulanci najdete nás v přízemní části budovy B, v areálu nemocnice.

 

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Tereza Jeník Po 8:00 – 15:30

Umístění v nemocnici

Pavilon B