prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

Stanice A 311 745 331
Stanice B 311 745 221
JIP 311 745 230

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

Dětská plicní ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 745 272 / 144 99 / 144 99

MUDr. Tereza Jeník je dětská pneumoložka s více než desetiletou praxí v oboru.

Vyšetřujeme pacienty ve věku od 0 do 19 let.

 

Pečujeme o děti:

- s častými záněty horních a dolních cest dýchacích,

- s protrahovaným a chronickým kašlem,

- s atopickým ekzémem a jinými alergickými projevy,

- s astma bronchiale,

- po prodělaných zápalech plic,

- nedonošené s plicním postižením a pacienty s vrozenými vadami dýchacích cest,

- s dětskou mozkovou obrnou a jinými neurologickými postiženími.

 

K dispozici jsou vyšetření plicních funkcí metodou průtok/objem, vyšetřování vydechovaného oxidu dusnatého i veškeré laboratorní a zobrazovací metody (imunologické odběry, mikrobiologické metody, rentgen, ultrazvuk, CT plic).

  

Ambulanci najdete nás v přízemní části budovy B, v areálu nemocnice.

 

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Tereza Jeník Po 8:00 – 15:30

Umístění v nemocnici

Pavilon B