prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

MUDr. Mgr. Romana Zajacová

Praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun

2005 - 2014 Sekundární lékař 

2014 - 2015 Samostatně pracující lékař

2015  - doposud Vedoucí lékař interních ambulancí

03/024 - zástupce primáře interního oddělení

 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů

2009     USG břicha pro internisty - Certifikát

2010     Certifikát o absolvování interního kmene

2014     Specializovaná způsobilost – Interní lékařství

2015     Echokardiografie - Certifikát

2017     Urgentní diagnostika, hemodynamická a cévní přístupy – ultrazvuk - Certifikát

 

Účast na odborných akcích

(v posledních 3 letech)

2014          XXI. Kongres České internistické společnosti ČLS J.E.Purkyně (Brno)

2015          Antitrombotické fórum (Praha)

2015          XXIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti (Brno)

2015          Pozitivní leadership pro lékaře (Praha)

2016          Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (Beroun)

2016          Parenterální výživa nejen pro onkology (Praha)

2016          České kardiologické dny 2016 (Praha)

2017          XXIV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti (Brno)

2017         Anticoagulation Academy (Vídeň, Rakousko)

2018          15. Konference akutní kardiologie ČAAK ČKS (Karlovy Vary)

 

Publikační činnost

Zajacová, R.: Hodnocení variability srdeční frekvence vzhledem k funkční zdatnosti a rizikovým faktorům aterogeneze u zdravých mužů ve věku 40-55 let. (diplomová práce) Praha 1999

Zajacová, R., Radvanský, J., Matouš, M., Zamrazil, V.ml.: Trendy v pohybové terapii u metabolického kardiovaskulárního syndromu. Med Sport Boh Slov, 2002; 11(2): 49-56.

Procházka, J., Radvanský, J., Matouš, M., Zajacová, TR.: Neupřednostňujeme příliš v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění medikamentózní terapii před ovlivněním energické bilance organismu? Abstrakta VIII. Výročního sjezdu ČKS, brno 2000

Matouš, M., Radvanský, J., Zajacová, R., Mocková, K.: Výsledky intervenčního programu u pacientů s projevy nebo rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS). Med Sport Boh Slov, 2000; 9(2): 68-73.

Kadlecová, L., Kafuňková, P., Klímová, K., Matouš, M., Zajacová, R., Kvapil, M.: Vztah ukazatelů zdatnosti k biochemickým a antropometrickým parametrům u pacientů s diabetes mellitus 2.typu. DMEV Supplementum, 2003; 6(1): 31-32.

 

Vědecko-výzkumná činnost

Mezinárodní studie Re-Covery od r. 2016 dosud