prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Monika Masáková

Nejvyšší dosažené vzdělání

1992 - ukončené studium SZŠ Mladá Boleslav

 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů

2002 – 2004 PSS ošetřovatelská péče o dospělé

2010 - 2011 Certifikovaný kurz - EKG pro sestry jednotek intenzivní péče

2013 - Certifikovaný kurz – Péče o stomika

- průběžně vzdělávací akce konference, semináře, školící akce

 

Praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun

1992 - 1999  sestra u lůžka  poté MD

2000 - 2003  sestra u lůžka 

2003 – 2006 staniční sestra na INT odd. poté MD

2007 - 2017 sestra u lůžka 

2014    člen týmu kvality  RNB

2017    staniční sestra na INT odd.