prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

Stanice A 311 745 331
Stanice B 311 745 221
JIP 311 745 230

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru.

Mgr. Irena Macková

 Nejvyšší dosažené vzdělání

- nejvyšší dosažené vzdělání: Mgr.

- název školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

- místo: Bratislava

- datum dokončení: 2018

 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů

- název pracoviště:   EKG kurz VFN Praha

- místo: Praha

- datum: 2019

 

Praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun

2002 - 2006 sestra u lůžka na oddělení septické chirurgie, (brigáda při studiu)

2006 - 2007 sestra u lůžka chirurgická JIP

2011 - 2014 sestra u lůžka oddělení následné péče

2014 - 2018 sestra u lůžka interní oddělení

2019 - dosud staniční sestra interní ambulance

 

Kontakt