prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

Stanice A 311 745 331
Stanice B 311 745 221
JIP 311 745 230

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje jedno až třílůžkovými pokoji, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru. Dokumenty k akreditaci

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

Mgr. Irena Macková

/ staniční sestra interních ambulancí

 Nejvyšší dosažené vzdělání

- nejvyšší dosažené vzdělání: Mgr.

- název školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

- místo: Bratislava

- datum dokončení: 2018

 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů

- název pracoviště:   EKG kurz VFN Praha

- místo: Praha

- datum: 2019

 

Praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun

- pozice: sestra u lůžka na oddělení septické chirurgie, (brigáda při studiu)

- datum nástupu: 2002 - 2006

 

-pozice:  sestra u lůžka chirurgická JIP

-datum nástupu: 2006-2007

 

-pozice: sestra u lůžka oddělení následné péče

-datum nástupu: 2011-2014

 

-pozice: sestra u lůžka interní oddělení

-datum nástupu: 2014-2018

 

-pozice: staniční sestra int amb

-datum nástupu: 2019

 

Kontakt