Oddělení magnetické rezonance zvýšilo počet vyšetřených pacientů o 66 %

9. 2. 2020

Jak moc to změnilo chod oddělení zobrazovacích metod jsme se zeptali vedoucího lékaře doc. MUDr. Jiřího Obenbergera

Pane docente, kolik pacientů v naší nemocnici přibližně vyšetříte za rok? A jak moc se změnila čekací doba na toto vyšetření?

Vyšetření berounským „magnetem“ podstoupilo v minulém roce 15.500 pacientů, což byl nárůst o 66 % oproti předcházejícímu roku. Objednání na vyšetření MR se nyní pohybuje okolo 10 dnů. Tato čekací doba je již pro pacienty velmi příznivá. 

Mají se pacienti připravující se na vyšetření MR něčeho bát? Je potřeba nějaká příprava a jak dlouho takové vyšetření trvá?

Vyšetření MR je nebolestivé, nevýhodou je hluk a uzavřený prostor tunelu, do kterého pacienta zavážíme. Hluk tlumíme "hluchátky", která jsou podobná sluchátkům na poslech hudby. Uzavřený prostor je problémem u klaustrofobických pacientů, kde strach z uzavřených prostor můžeme ovlivnit medikamentózně, v krajnosti až celkovou narkózou. Tu provádějí jen některá pracoviště, protože vyžaduje speciální přístroje fungující v podmínkách silného magnetického pole. Absolutní kontraindikací pro vyšetření MR je kardiostimulátor a kochleární implantát, které svou přítomností při vyšetření MR mohou pacienta ohrozit na životě. Relativní kontraindikací jsou všechny kovy v těle pacienta. Musejí být přítomné v těle pacienta déle než 6 týdnů, kdy případné zahřátí již neruší hojení tkání. U vyšetření jater, střev a orgánů dutiny břišní je třeba, aby byl pacient na lačno. Ostatní vyšetření nevyžadují žádnou přípravu. V některých případech je během vyšetření nutné podat kontrastní látku nitrožilně. Jde o jiný kontrast než jodový užívaný při CT. Vyznačuje se výrazně menším rizikem alergické reakce. Jen musíme znát funkci ledvin u pacienta, při jejich selhávání se prodlužuje vylučování kontrastu z těla, což může být za určitých okolností pro nemocného škodlivé. Vyšetření MR je přísně cílené a trvá v závislosti na konkrétním problému, ale pohybuje se od 30 minut až po hodinu.

Je magnetická rezonance nejmodernější zobrazovací metodou? Jaký vývoj se očekává v příštích letech v oblasti zobrazovacích metod?

MR je nejmodernější zobrazovací metodou strukturální, doplňkovou k ostatním metodám jako jsou CT a klasický rentgen. Bohužel naše nemocnice CT nemá, a tak spolupracujeme s naší sesterskou nemocnicí v Hořovicích, pro kterou zároveň provádíme nejvíce vyšetření MR. Nejdokonalejší jsou však hybridní přístroje, kde ve stejných řezech je zobrazena jak struktura, tak funkce (PET-CT, PET-MR). Tyto metody slouží např. k vyhledávání druhotných nádorových ložisek - metastáz. Na poli MR není vývoj zdaleka ukončen, zkracuje se postupně doba vyšetření, vyvíjejí se nové způsoby zobrazení, které se stávají více specifickými pro jednotlivé diagnózy.

Galerie