Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Magnetická rezonance

Poloha MR pracoviště - pavilon C v areálu Rehabilitační nemocnice Beroun, přízemí

Žádanka ke stažení:

Vyšetření objednávejte na tel. +420 311 745 200 denně od 7:00 do 15:00

Seznam kontraindikací k vyšetření naleznete na žádance k vyšetření.

Obecné zásady:

Indikační seznam pro vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

Neurologie - mozek (veškeré intrakraniální patologické procesy, intra- i extracerebrální)

Typy možných požadovaných vyšetření:

Neurologie - páteř a mícha (veškeré intraspinální a spinální patologické procesy)

Typy možných požadovaných vyšetření:

Oftalmologie

Typy možných požadovaných vyšetření:

ORL

Typy možných požadovaných vyšetření:

Ortopedie

Typy možných požadovaných vyšetření:

Gynekologie

Typy možných požadovaných vyšetření:

Urologie

Typy možných požadovaných vyšetření:

Chirurgie

Typy možných požadovaných vyšetření:

Kontraindikace

Překážkou vyšetření v silném magnetickém poli jsou feromagnetické kovové předměty umístěny v lidském těle. Tyto kovy se vlivem magnetického pole v těle mohou pohybovat nebo zahřívat.

Tento moderní přístroj má proti starším přístrojům již sníženou intenzitu hluku při vyšetření.

S pacientem je před vyšetřením vyplněn dotazník, který obsahuje údaje potřebné k posouzení, zda je schopen a za jakých podmínek podstoupit toto vyšetření.

Poučení jak se chovat a spolupracovat při vyšetření dostane pacient těsně před položením na vyšetřovací stůl od zdravotnického personálu.