David Hampl: Spokojení pacienti se k nám opětovně vracejí a ostatním nás vřele doporučují

20. 3. 2018

„Z ohlasů kolegů a převážně pacientů musím říci, že se zde za poslední roky udělal obrovský kus práce pro vybudování uznávané nemocnice s odborně kvalifikovaným a vstřícným personálem,“ konstatuje David Hampl, vedoucí radiologický asistent RN Beroun, jehož kolegové jen v loňském roce vyšetřili bezmála 28 tisíc pacientů. Berounský radiolog v následujícím rozhovoru hovoří mimo jiné o profesi radiologického asistenta a prezentuje novinky připravované na jeho oddělení.

Jak jste dospěl k dráze radiologického asistenta?

Po gymnáziu jsem vystudoval tehdy dvouleté pomaturitní nástavbové studium obor radiologický laborant v Olomouci a poté se začal této profesi věnovat. Naskytla se mi příležitost poznat práci radiologického laboranta v praxi v prestižní pražské Nemocnici Na Homolce a po 12 letech i ve Fakultní Nemocnici v Motole, kde jsem pracoval bez mála 9 let. Poznal jsem celou řadu skvělých kolegů, kteří mě do profese radiologického laboranta v počátcích zasvětili a měl jsem tak příležitost nahlédnout do problematiky všech dostupných modalit v rámci naší profese a detailně se seznámit i s úseky CT, AG a Magnetické rezonance (MR). V současnosti pracuji v Rehabilitační Nemocnici v Berouně.

Dnes zastáváte funkci vedoucího radiologického asistenta (RA) v RNB. Co vás sem přivedlo?

V Praze jsem pracoval 20 let, a protože v Berouně bydlím, přijal jsem nabídku pracovat na zdejším oddělení v místě bydliště. Před 7 lety jsem zde jako externista vypomáhal na tehdy se rozjíždějícím pracovišti MR, nepřišel jsem tedy do cizího prostředí.

Jakou zodpovědnost máte z pozice vedoucího RA a o čem rozhodujete?

Zodpovídám za chod našeho oddělení. Mám na starost přístrojovou techniku (servis, zkoušky, testy …), věci provozní, personální, materiální aj.

Je dostatek RA na pracovním trhu? Jak hodnotíte současný systém vzdělávání těchto specialistů?

Studium oboru RA (dříve radiologický laborant) přešlo v roce 2001 ze středoškolské na vysokoškolskou úroveň tak, aby se sjednotila úroveň vzdělávání radiologických asistentů v zemích EU. V ČR je 8 vysokých škol pro obor RA (2 na Moravě a 6 v Čechách). Forma studia je bakalářská, vysokoškolská denní či kombinovaná a RA mají poté možnost vzdělávat se v postgraduálním specializačním studiu (dříve atestace). Mají také možnost E- learningového vzdělávání, mohou absolvovat akreditované programy, certifikované kurzy a spoustu seminářů po celé ČR. Cennou a zajímavou zkušeností mohou být i různé stáže v jiných nemocnicích jak v Čechách, tak i v zahraničí.

 Radiologických asistentů je nás v republice něco přes tři tisíce a obecně platí, že je nás dlouhodobě stále nedostatek.

Je profese RA atraktivní mezi mládeží?

 Radiologický asistent je nelékařský zdravotnický pracovník. Může najít uplatnění v radiodiagnostice (největší zastoupení RA), v radioterapii či v nukleární medicíně. V našem oboru bohužel chybí návaznost v magisterské studium, což může mít za následek menší zájem studentů o tento obor. Také chybí jakási osvěta a propagace našeho oboru mezi veřejností. Leta nás veřejnost brala pouze jako zdravotnický personál, který fotí pacienty na rentgenu. Přitom je povolání radiologického asistenta mnohem zajímavější a různorodější. V radiodiagnostice může dnes RA pracovat na různých modalitách. Kromě klasického snímkování na rentgenu a různých, nejenom peroperačních skiaskopickoskiagrafických výkonech, se může RA podílet na AG (angiografických) vyšetřeních převážně cévního řečiště a v neposlední řadě samostatně vyšetřovat pacienty i na CT a MR přístrojích, což dnes bývá nedílnou součástí téměř každé nemocnice.

Jak je na tom RN Beroun v oblasti zobrazovacích metod?

Spektrum naší odborné činnosti zahrnuje skiagrafii - klasické rentgenové snímkování, skiaskopii - dynamická vyšetření pod kontrolou rentgenových přístrojů, vyšetření ultrazvukem UZ (sonografie) -  všeobecná ultrazvuková vyšetření i dopplerovská vyšetření cévního řečiště a vyšetření magnetickou rezonancí MR - běžná vyšetření všech částí těla.

Na našem oddělení pracují na plný úvazek dva lékaři, šest radiologických asistentů a dvě administrativní pracovnice. Externě s námi dále spolupracuje řada lékařů a 2 RA.

Kolik pacientů vyšetříte ročně?

Za uplynulý rok 2017 jsme vyšetřili více než 27,5 tisíc pacientů. Na magnetickou rezonanci to bylo 9 475 pacientů a provedli jsme na 13 tisíc vyšetření. Na rentgenu jsme snímkovali 13 333 pacientů a na UZ lékaři vyšetřili cca 4,5 tisíc pacientů.

Přicházejí k nám pacienti převážně ze středních Čech, ale třeba na vyšetření MR se k nám objednávají pacienti z různých koutů republiky. I nadále platí, že na MR máme jedny z nejkratších termínů v Čechách vůbec ( 2-3 týdny).

Čekají vás v tomto roce nějaké novinky?

Ano, máme a budeme mít letos několik novinek nejenom pro pacienty, ale i pro zaměstnance. Pacienti pojišťovny Ministerstva Vnitra ČR (211)  jistě uvítají skutečnost, že od nového roku máme s jejich pojišťovnou uzavřenou smlouvu i na vyšetření MR. Mohou se tedy k nám na MR vyšetření objednávat už i pacienti pojišťovny 211.

Letos nás čeká rozšíření oddělení o přístavbu v prostorách stávající MR v budově C. Zde by měl mít své místo mimo jiné i druhý přístroj MR, na což se všichni těšíme. Uvedením druhého MR přístroje do provozu by se měli zkrátit termíny na vyšetření opět na 1-2 týdny. Což by měla být potěšující zpráva pro všechny pacienty i pro indikující lékaře.

Jak hodnotíte vývoj v RNB v posledních letech?

Pracuji zde teprve druhým rokem, ale z ohlasů kolegů a převážně pacientů musím říci, že se zde za poslední roky udělal obrovský kus práce pro vybudování uznávané a pro pacienty vyhledávané nemocnice s odborně kvalifikovaným a vstřícným personálem. Spokojení pacienti se k nám s důvěrou opětovně vracejí a dle jejich slov nás i ostatním vřele doporučují. Což vnímám jako obraz dobře fungující organizace a pro nás pro zdravotníky je to vždy známka dobře konané práce.

 

Galerie