prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 200

Oddělení zobrazovacích metod s magnetickou rezonancí

Oddělení zajišťuje vyšetření na pracovišti magnetické rezonance, ve snímkovnách s klasickým radiodiagnostickým vybavením a v ordinacích sonografie.

Magnetická rezonance

Naše pracoviště magnetické rezonance má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami mimo Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV, kód pojišťovny 211). Pojištěnci této zdravotní pojišťovny nemohou být na našem pracovišti magnetické rezonance vyšetřeni za úhradu z veřejného zdravotní pojištění, vyšetření za přímou úhradu je možné. 

Objednávání

Osobně na odd. MR v Rehabilitační nemocnici v Berouně nebo telefonicky na čísle, 311 745 200.

Chcete-li se dotázat mailem, pak na adresu b.mr@nember.cz. Chcete-li se objednat mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás.

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. Máme jedny z nejkratších objednacích lhůt v Praze a Středočeském kraji, ale i v republice.

Z vyšetření magnetickou rezonancí jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde:

Rentgen

Objednávání

Na skiagrafické vyšetření se pacient neobjednává, pacienti jsou vyšetřováni průběžně.

Naše pracoviště – v souladu s platnou legislativou – bez lékařského doporučení, jen na žádost pacienta, neprovádí žádné vyšetření ionizujícím zářením (tedy rtg). Lékařské doporučení musí vycházet z klinického vyšetření a nemůže je na žádost pacienta vystavit lékař oboru radiologie a zobrazovací metody – radiodiagnostik.

Z vyšetření skiagrafií jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Před skiagrafickým vyšetření není nutná žádná příprava.

Lékařské popisy vyšetření jsou vyhotovovány obvykle týž pracovní den, nejpozději do 3 dnů od vyšetření.

Detailní informace týkající se RTG vyšetření naleznete zde:

Ultrazvuk

Objednávání

Osobně na recepci  Rehabilitační nemocnice Beroun v přízemí pavilonu C, nebo na tel. 311 745 272. Chce-li se o vyšetření informovat, případně se přímo objednat e- mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás. E-mail: recepce@nember.cz.

Vyšetření ultrazvukem lze výjimečně uskutečnit na žádost pacienta a za přímou úhradu, i bez lékařského doporučení. Před takovým vyšetřením však náš lékař stanoví krátkou konzultaci, zda požadavek pacienta je z pohledu vhodnosti typu a modifikace vyšetření optimální a případně mu doporučí vyšetření jinak cílené nebo modifikované.

Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde:

Rentgen

Kontakt na pracoviště: 311 745 325

Důležité informace

Objednávání

Na skiagrafické vyšetření se pacient neobjednává, pacienti jsou vyšetřováni průběžně.

Naše pracoviště – v souladu s platnou legislativou – bez lékařského doporučení, jen na žádost pacienta, neprovádí žádné vyšetření ionizujícím zářením (tedy rtg). Lékařské doporučení musí vycházet z klinického vyšetření a nemůže je na žádost pacienta vystavit lékař oboru radiologie a zobrazovací metody – radiodiagnostik.

Z vyšetření skiagrafií jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Před skiagrafickým vyšetření není nutná žádná příprava.

Lékařské popisy vyšetření jsou vyhotovovány obvykle týž pracovní den, nejpozději do 3 dnů od vyšetření.

Přístrojové vybavení

Philips Bucky Diagnost, Philips Duo Diagnost, pojízdný rtg Practix 33, C-rameno GE-OEC 9800, s nepřímou digitální skiagrafií CR systém Fuji FCR Capsula XL2.

Umístění pracoviště

Pracoviště skiagrafie je v přízemí pavilonu C Rehabilitační nemocnice Beroun

Provozní doba

Den Hodiny
Po-Pá 7:00 – 15:30
Radiologický asistent – nepřetržitě