prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 323

Artroskopické centrum

Artroskopické centrum Beroun je ambulantní pracoviště, zajišťující tzv. jednodenní péči. V rámci standardu poskytuje péči špičkové kvality. Operativa je zajišťována zkušeným týmem lékařů II. Ortopedické kliniky Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Praze – Motole a je prováděna na sálech, jejichž vybavení splňuje veškeré požadavky kladené na moderní operativu i anestezii. Disponuje kvalitním lůžkovým zázemím oddělení jednodenní péče. Artroskopické centrum Beroun zajišťuje kompletní spektrum artroskopických výkonů – od diagnostických a preventivních v rámci časné prevence artrózy až po složité rekonstrukční zákroky.

OMLOUVÁME SE, ALE PO DOBU REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ (DO 30. 8. 2024) NEBUDE MOŽNÉ POSKYTOVAT JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Artroskopická operativa

Jde o miniinvazivní operaci znamenající pro pacienta mnohem šetrnější zásah do tkáně v porovnání s klasickou otevřenou operativou.

  • Artroskopie kolenního kloubu s ošetřením poškození menisků /menisectomie, sutura menisků, extirpace kloubní myšky, resekce pliky, debridement degenerativního poškození, spongialisace chrupavčitých defektů, diagnostika-ambulantní zákrok (cca 90 % pacientů je přijato v den zákroku a odchází 4 až 6 hodin po provedení výkonu v krátkodobé celkové anestezii, cca 10 % pacientů vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu a při provádění zákroku ve spinální anestezii je propouštěno následující den).
  • Artroskopie kolenního kloubu s ošetřením chrupavčitých defektů mosaikovou plastikou, po náhradě LCA, LCP, synovectomii, operaci závěsného aparátu pately, transplantaci chrupavky je propouštěno do 48hodin po provedení zákroku.
  • Artroskopie ramenního kloubu - diagnostika, SA dekomprese, stabilizaci /ošetření recidivující luxace, SLAP, sutuře rotátorové manžety, ošetření AC luxace, pacient je propouštěn následující den po provedení zákroku.
  • Artroskopie ostatních kloubů - loketní kloub, hlezenní kloub, kyčelní kloub, karpální kloub s hospitalizací 24 hodin v 90 %, max. 48 hodin.

Co by vás mohlo zajímat

Když se řekne artroskopie

Artroskopie je výkon, při němž se lze dívat do nitra kloubu, na stav jeho sliznic, jeho chrupavku, vazy, v případě kolenního kloubu na menisky a ostatní struktury. Takové zobrazení žádná jiná vyšetřovací metoda (rentgen, CT, případně magnetická rezonance) neumožňuje. Jde o moderní diagnosticko-operační metodu, umožňující jak přesnou diagnostiku, tak provedení řady výkonů spojených s ošetřením a rekonstrukčními výkony při poruchách kloubu.

Čím do kloubu?

K artroskopii slouží endoskopický přístroj zvaný artroskop. Tvoří jej tenká, asi 20 cm dlouhá dutá kovová trubice s optickým systémem a zdrojem světla. Současně s artroskopem se do kloubu zavádí pracovní nástroje v podobě sond, úchopových kleští, nůžek a dalších. Součástí artroskopu je optický systém nebo kamera. Vnitřní prostor kloubu osvětluje speciální endoskopické světlo, přiváděné světlovodem. Obraz zachytí zobrazovací systém a zobrazí a výsledek ukáže na barevném monitoru.

Výhody artroskopie

Obrovskou výhodou artroskopie je, že se tyto zákroky realizují z minimálních přístupů do těla, skutečně jen z centimetrových řezů do kůže a podkoží. Jde tedy o miniinvazivní operaci, znamenající pro pacienta mnohem šetrnější zásah do tkáně v porovnání s klasickou otevřenou operativou. S šetrností zákroku pak souvisí menší bolestivost, mnohem kratší hojení, žádná nebo minimální doba hospitalizace a tím samozřejmě kratší doba rehabilitace a pracovní neschopnosti, menší procento komplikací a výrazně rychlejší návrat do běžného života, případně i ke sportu.

Pokyny pro pacienta

Vážení klienti, k přijetí před Vaším plánovaným výkonem se dostavte podle pokynů lékaře v určený den na recepci v přízemí pavilonu C. Zde se dozvíte veškeré další pokyny. Je nutné být nalačno, tj. od půlnoci nic nejezte, nepijte a také nekuřte. Případnou medikaci si upravte podle pokynů v předoperačním vyšetření.

Propuštěni domů budete v čase, stanoveném lékařem. Na způsobu transportu z nemocnice se domluvte s přijímacím lékařem (sanitní vůz, případně vlastní odvoz).

V propouštěcí zprávě budou plánovány Vaše další kontroly u operatéra a další postup léčby.

Věříme, že se službami našeho Artroskopického centra budete spokojeni.

První týden po operaci kolene

První týden po operaci ramene

Chůze s holemi

Instrukce pro pacienty s operovanou dolní končetinou bez vybavení ortézou

Instrukce pro pacienty vybavené kolenní ortézou

Instrukce pro pacienty s operovanou horní končetinou vybavené abdukční ortézou

Instrukce pro pacienty s operovanou horní končetinou vybavené ortézou Gilchrist

Instrukce pro pacienty s operovanou horní končetinou vybavené šátkovým závěsem

as. MUDr. Zdeněk Kopečný

Nejvyšší dosažené vzdělání

2004 - Studium v doktorském programu v oboru experimentální chirurgie
1996 - Atestace II. stupně v oboru ortopedie

Odborné kurzy

1992 Kurz plastické chirurgie, Klinika plastické chirurgie FN Vinohrady
1995 Sonografie dětského kyčelního kloubu, Ortopedická klinika FN Bulovka
Kurz Artrex zaměřený na ASK operativu ramenního a kolenního kloubu, Naple – USA
2005 Kurz počítačové navigace aloplastik velkých kloubů, Hamburk, SRN

Studijní pobyty

1992 Operační techniky na ruce, Hand Surgery Departmant of Sahlgrenska University Hospital, Göteborg – Švédsko
1993 Operační techniky na ruce, Ústav plastické chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou
1998 Artroskopické operační techniky, City Kirurgen, Göteborg – Švédsko

Praxe

1987 - dosud Ortopedická klinika 2. LF UK a FN Motol
2000 – dosud 2. Lékařská fakulta UK Praha

Pracovní zařazení

Odborný asistent pro Ortopedickou kliniku dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
Vedoucí lékař oddělení
Vedoucí lékař artroskopické skupiny
Vedoucí lékař pro počítačem navigovanou operativu TEP kolenních kloubů
Vedoucí lékař Artroskopického centra Rehabilitační nemocnice Beroun

Vědecké organizace

ČLK, ČSOT, SSTA

Profesní zaměření

Aloplastiky velkých kloubů
Počítačem navigovaná aperativa TEP kolenních kloubů
Revizní operace aloplastik
Artroskopická operativa kloubů včetně rekonstrukčních výkonů
Řešení septických komplikací