Křečové žíly a jak na ně

10. 5. 2020

Křečové žíly trápí mnoho lidí a překvapivě to není problém jen starších osob. Velké procento těchto pacientů tvoří především ženy. Proč tomu tak je a jak křečové žíly vznikají jsme se zeptali MUDr. Jany Valešové, která se léčbě křečových žil v naší nemocnici věnuje.

Paní doktorko, jak takové křečové žíly vznikají?

Krev je z dolních končetin odváděna dvěma žilními systémy. Převážná část hlavním tak zvaným hlubokým žilním systémem a menší část systémem povrchovým. Mezi oběma systémy existují spojky (perforátory), které při správné funkci usměrňují tok krve z řečiště povrchového do hlubokého. Křečové žíly jsou jedním z nejčastějších onemocnění cévního systému a představují rozšířené a vlnité povrchové žíly, u kterých dochází ke ztenčování stěny, rozšiřování žil a poruše správného dovírání žilních chlopní. V důsledku toho dochází k obrácení toku a krev teče z hlubokého do povrchního systému a způsobuje nepříjemné obtíže jako otoky, brnění, pálení, pocit napětí v dolních končetinách a křeče, často se zhoršením navečer a v noci. Dále může vést k ukládání barviva do kůže, vzniku skvrn na kůži bérců. Dlouhodobým drážděním kůže se může objevit i ekzém se svěděním a suchou praskající kůží. V krajním případě mohou neléčené křečové žíly vést i ke vzniku bércového vředu. Dále může docházet k zánětům žil a jejich okolí. Při ztenčení kůže pak mohou křečové žíly pacienty obtěžovat i opakovaným krvácením.

Je to civilizační choroba nebo je to chybnou životosprávou?

Faktory ovlivňující vznik křečových žil jsou bohužel z velké části neovlivnitelné a patří mezi ně mimo jiné zejména dědičnost nebo hormonální změny (těhotenství, hormonální léčba). Často se objevují hlavně u žen. Z faktorů, které jsme schopni ovlivnit to je potom vyvarování se obezitě, dodržování správného životního stylu (vyvarovat se dlouhému sezení či stání, zvážit pohybovou aktivitu), vyvarovat se kouření, vystavování se vysokým teplotám a další.

Často se berou křečové žíly hlavně jako estetický problém. Jak se tedy jejich vzniku vyvarovat?  A je to velký problém dnešní populace?

Ano, křečovými žilami bohužel trpí kolem 20% populace a jejich výskyt se zvyšuje s věkem. Častěji jimi trpí ženy než muži. Podle některých statistik se toto onemocnění vyskytuje v různém rozsahu dokonce až u 50 - 60 % dospělých žen a 30 – 40 % dospělých mužů. V rámci prevence bychom měli zařadit pestrý jídelníček s dostatkem vlákniny. Doporučená je zelenina a ovoce, zejména citrusy, luštěniny, pohanka, celozrnné pečivo a další. Zejména v letním období a při větší fyzické zátěži bychom měli myslet na dodržování pitného režimu. Dalším významným preventivním opatřením je pohyb. Mezi vhodné sportovní aktivity patří jízda na kole, plavání, běh nebo chůze. Naopak ke zhoršení mohou vést některé silové sporty. Ideální je zařadit pravidelné protahování nohou. Při odpočinku neváhejme nohám dopřát pohodlí ve zvýšené poloze. Můžeme přidat i koupele se střídáním teplé a studené vody.

Když si myslíte, že je vhodné vyhledat vaši ambulanci? Jaký je postup léčby?

Pokud i přes všechna preventivní opatření přece jen ke vzniku křečových žil dojde, pak v závislosti na jejich rozsahu a obtížích volíme nejvhodnější způsob léčby, kterou lze křečové žíly úspěšně odstranit, zlepšit kosmetický vzhled, odstranit subjektivní obtíže a zabránit možným komplikacím. Léčbu křečových žil lze rozdělit na konzervativní a chirurgickou. Ke konzervativní metodě patří bandáže končetin či kompresivní punčochy a léky napomáhající zesílení žilní stěny, zvyšující pružnost a zlepšující činnost žilních chlopní. V pokročilejších stadiích je pak nutné přistoupit k chirurgické léčbě. Ta může spočívat v menších ambulantních výkonech jako je sklerotizace. Při té se do postižené žíly injekčně aplikuje speciální látka, která poškodí žílu zevnitř a vede tak k jejímu uzavření a slepení. Toto ošetření je často prováděno opakovaně v několika sezeních. V případě většího postižení je pak řešením chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna změněná žíla podle rozsahu jejího postižení.

Ambulance cévní chirurgie se zaměřuje nejen na léčbu křečových žil, které se jinak nazývají varixy. Mezi pacienty s cévním onemocněním, tedy s onemocněním tepen a žil, můžeme zařadit i ty, jenž mají obtíže způsobené zužováním tepen, tj. pacienty s ischemickou chorobou – nedokrevností dolních končetin, s postižením krčních tepen a pacienty s obtížemi způsobenými naopak nadměrným rozšiřováním tepen, tzv. výdutěmi.

Pro objednání do Ambulance cévní chirurgie volejte recepci nemocnice: 311 745 272 / 144 99