prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 191

Centrální sterilizace

Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, jehož úkolem je předsterilizační příprava, balení, sterilizace a výdej veškerého sterilního materiálu. Zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště Rehabilitační nemocnice Beroun. Tyto služby ale oddělení nabízí i pro řadu dalších zájemců ze zdravotnictví i speciálních služeb, vyžadujících práci se sterilním materiálem.

  • Ultrazvukové čištění intrumentária
  • Strojové čištění v automatické myčce s využitím termické nebo chemotermické dezinfekce
  • Kompletování operačního instrumentária do souprav
  • Balení zdravotnických prostředků do speciálních sterilizačních obalů (jednorázových nebo opakovaně použitelných)
  • Sterilizaci párou pod tlakem při teplotách 121°C
  • Sterilizaci párou pod tlakem při teplotách 134°C
  • Sterilizaci pro tzv. termo labilní pomůcky ve formaldehydovém sterilizátoru

Bezpečnost a kontrola

Všechny způsoby dezinfekce a následné sterilizace jsou prováděny v moderních přístrojích s monitoringem fyzikálních a chemických parametrů. Součástí sterilizace je vždy písemný záznam o průběhu mycího a sterilizačního procesu s doložením příslušných chemických testů
z jednotlivých cyklů. Každý měsíc je u sterilizačních přístrojů provedena kontrola pomocí bioindikátorů a provádí se mikrobiologická kontrola sterility materiálů. Jednou ročně se provádí validace mycích a sterilizačních postupů. V rámci obalových materiálů a pomůcek používáme výhradně obalový materiál vyráběný v souladu s platnými evropskými normami.

Petra Heinrichová

Nejvyšší dosažené vzdělání

- nejvyšší dosažené vzdělání:  Všeobecná sestra

- název školy:  Střední zdravotnická škola

- místo:  Kladno

- datum dokončení: 1995

 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů

2003 -2004   : Kurz sterilizační techniky, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha

2008 -2010    : PSS FN Motol a Thomayerova nemocnice Praha

                        Specializovaná způsobilost v oboru Perioperační péče ( s označením specialisty Sestra pro perioperační péči)

                        - pro Všeobecnou chirurgii

                        - pro Ortopedii

                        - a předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby

2012                : Certifikovaný kurz -B. Braun Medical s.r.o., Praha

                        : Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních

 

Praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun

2003 - dosud: Staniční sestra, Centrální sterilizace

2012 - Epidemiologická sestra

2014 - člen týmu kvality RNB