VII.Berounský rehabilitační den

Místo konání:

Litava Hotel Grand, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

Datum:

25.10.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na konferenci VII. Berounský rehabilitační den, věnovaný neurofyziologickým konceptům a jejich využití u vertebrogenních poruch. Důležité informace, program a on-line registrace jsou k dispozici níže.

Těšíme se na Vaši účast
Za organizační výbor: prim. MUDr. Ondřej Horáček Ph.D.

Hlavní téma konference

Neurofyziologické koncepty a jejich využití u vertebrogenních poruch

Pořadatel

Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty - Rehabilitační nemocnice Beroun

Datum konání

25. října 2018

Místo konání

Litava Hotel Grand, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

Odborní garanti

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

Organizační zajištění

Prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph. D.

Kontaktní tel. : 311 745 262 (pí. Müllerová)

Certifikáty o účasti

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je hodnocena kreditními body ČLK a POUZP.

Pro účastníky zajištěn oběd a občerstvení.

K dispozici dvě parkoviště u hotelu (omezená kapacita).

Informace o úhradě poplatku

Registrační poplatek činí 500 Kč včetně DPH dle platné sazby. V ceně registračního poplatku na odbornou konferenci je účast na odborných přednáškách, prezentace léčebných postupů získaných nemocnicí, předání odborného materiálu, prostor pro dotazování a odpovědi, občerstvení.

Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 1002519468/2700
Variabilní symbol: 25102018, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení
účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 30. září 2018.

Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte
prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční
účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).

Registrace na konferenci byla ukončena z důvodu naplnění kapacity.

 

Program >