Slavíme Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek

12. 5. 2022

Od roku 1965 tímto dnem symbolicky děkujeme za náročnou, trpělivou a obětavou práci všem zdravotním sestrám a dalšímu ošetřovatelskému personálu.

Vznik tohoto svátku je spjat s datem narození Florence Nightingalové (12. 5. 1820), která položila první základy ošetřovatelskému modelu, jež používáme dodnes. Zároveň se zasloužila o první vzdělávání ošetřovatelek. Hlavním mottem její celoživotní práce bylo dodržování hygieny, vlídnost a empatie k nemocným.

„Není jen fráze, že povolání sester a dalších zdravotnických pracovníků je posláním. Jsem přesvědčena, že v drtivé většině to u našeho personálu platí. Jsem proto velice ráda, že existuje tento svátek, kdy můžou slova díků za obětavost, nasazení a kvalitní práci, často ve velice nelehkých situacích, zaznít i oficiálně. Bez kvalitních zaměstnanců by moderní nemocnice vybavená špičkovým vybavením, jako je Rehabilitační nemocnice Beroun, neměla tak dobrou pověst,“ řekla ředitelka nemocnice Nataša Petsini.

Velmi děkujeme za všechny dopisy a zprávy na sociálních sítích, které pravidelně dostáváme, a které nás utvrzují o vlídnosti a empatii našeho zdravotnického personálu. Zaslané dopisy a vzkazy si můžete přečíst zde