Myslím, že to bude dobrý rok.

25. 12. 2020

Rok 2020 končí až za několik dnů a tak jsme se zeptali našich primářů jaký byl? Co se povedlo i na přání do toho příštího. Dnes vám přinášíme rozhovor s primářkou oddělení léčebně rehabilitační péče Rehabilitační nemocnice Beroun MUDr. Milenou Kolářovou.

 Paní primářko, jaký byl podle Vás rok 2020?

Rok 2020 byl, jak všichni víme, bohužel spojený s řadou změn díky pandemii. Odrazilo se to i v naší nemocnici. Nicméně, i přes tuto situaci mohu říci, že byl jako jiné roky. Někdy dobrý a někdy špatný. To dobré bylo to, že řada z nás si ověřila, jak jsme schopni reagovat na obtíže a změny, vzájemně si pomáhat a zvládnout situace, které nám dříve nepřišly na mysl.

Co vše se povedlo?

V Rehabilitačním centru jsme fungovali v každé době. V průběhu tohoto roku se někdy měnilo spektrum pacientů, nicméně jsme zachovali péči o pacienty s různou škálou diagnóz od ortopedických, traumatologických a neurologických. Pokračovali jsme ve spolupráci s nemocnicemi a klinikami včetně péče o pacienty po transplantaci plic a pacienty po kardiologických operacích. To nám umožnilo celkem bez potíží začít pracovat i s pacienty po těžkém průběhu Covidu 19.

Na co se tento rok nedostalo?

Částečně to souvisí s předchozí odpovědí. Změny, které u nás probíhaly znamenaly a zatím stále znamenají nižší kapacitu našeho Rehabilitačního centra, která se musela logicky přesunout k akutnějším oborům. To znamená, že jsme nebyli a stále ještě nejsme schopni plně vyhovět všem žádostem o rehabilitační pobyt. Některé pobyty musejí být bohužel posouvány do nového roku.

Na co jste tento rok hrdí, v čem byl úspěšný?

Rozšířili jsme naše přístrojové vybavení a tím i kvalitu léčby neurologických pacientů o funkční elektrickou stimulaci, přístroj, který pomáhá pacientů s ochrnutím končetin v pohybu. Využíváme tzv. FES (funkční elektrickou stimulaci) pro cvičení chůze i pro cvičení paretické ruky. Na ergoterapii máme také přístroj pro roboticky asistovanou rehabilitaci MYRO, který je zaměřen na interaktivní rehabilitaci. Máme další nové závěsné zařízení pro chůzi pacientů a rozšířili jsme rehabilitační dny o cvičení i v neděli. V tom nám výrazně pomohli fyzioterapeuti i ergoterapeuti, kteří se zapojili do služeb.

Naši fyzioterapeuti a ergoterapeuti pomáhali a pomáhají nadále v péči a rehabilitaci pacientů s infekcí Covid 19. Získali tím nejen nové zkušenosti, ale hlavně pomohli aktivizaci nemocných. Naše zdravotní sestry a nižší zdravotnický personál pracoval střídavě pro pacienty rehabilitační, chirurgické i interní včetně pacientů s Covid 19. I přes velké vytížení zvládá zdravotní personál svoji práci velmi dobře a našim lékařům tento rok ukázal, že musí být více universální. Jsme hrdí na to, že díky všem zaměstnancům jsme v nových a proměnlivých podmínkách stále kvalitní a přátelská nemocnice.

Jaké jsou plány Vašeho oddělení do roku 2021?

Plán číslo jedna je především naplnit opět všechna naše oddělení a doufáme, že epidemiologická situace s námi bude trochu spolupracovat. Chceme pokračovat v péči o všechny naše pacienty s tím, že prioritu mají samozřejmě pacienti po akutních stavech a operacích včetně stavů po umělé plicní ventilaci. Uvítáme možnost doplnit stav zdravotních sester a také fyzioterapeutů.

Pro lékaře, fyzioterapeuty a střední a nižší zdravotnický personál chceme opět pořádat nejen on-line školení, ale věříme že v roce 2021 bude moci proběhnout odložený Berounský rehabilitační den, který jsme museli kvůli epidemiologické situaci v roce 2020 zrušit.

Jaké máte osobní přání a plány pro příští rok?

Myslím, že to bude dobrý rok. Vždy, když je nějaký problém a člověk ho zvládne, cítí se mnohem lépe. Nevím přesně, co bude v roce 2021, ale těším se na to. A čistě osobně sobecky bych zase ráda na chvíli vyrazila někam na cesty do zahraničí.

Co byste popřála pacientům, kolegyním a kolegům i vedení nemocnice?

Všem bych nejvíce popřála pevné zdraví! Našim pacientům bych popřála, aby se jim u nás líbilo, aby nás i nadále a s chutí navštěvovali. Kolegům a kolegyním, aby byli se sebou doma i v práci spokojení a abychom nadále vzájemně dobře spolupracovali. A vedení naší nemocnice bych moc přála, aby bylo s námi spokojené a společně jsme pokračovali ve skvělé práci.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MUDr. Milena Kolářová

zástupce primáře Rehabilitačního centra, primářka oddělení léčebně rehabilitační péče

V Rehabilitační nemocnici Beroun pracuje od roku 2010 na pozici zástupce primáře Rehabilitačního centra a od roku 2012 je primářkou oddělení léčebně rehabilitační péče

 

 

 

Galerie

Jednolůžkový pokoj Rehabilitačního centra.
Součástí rehabilitačního pobytu je i vodoléčba.
Početný tým kvalifikovaných fyzioterapeutů provádí celé spektrum analytických i neurofyziologických postupů včetně těch nejmodernějších.
Přístroj 3D Space Curl slouží ke zlepšení propriocepce, kinestezie a zesílení motorických jednotek postižených svalů.