Úspěšná premiéra Rehabilitační centra, které hostilo státní zkoušky z fyzioterapie

12. 6. 2024

V Rehabilitačním centru naší nemocnice se poprvé v historii konaly praktické státní zkoušky z bakalářského oboru Fyzioterapie. Ve dnech 3. a 4. června si více než dvacítka studentů v reálném prostředí nemocnice otestovala své znalosti a dovednosti.

Rehabilitační nemocnice Beroun a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze úzce spolupracují již řadu let, a to především v oblasti praxí studentů fyzioterapie. Uspořádání praktických státních zkoušek v prostorách nemocnice se tak nabídlo jako další logický krok k prohloubení této spolupráce.

„Berounská nemocnice je jedním z pracovišť, kam studenty pravidelně posíláme. Tato součinnost funguje bezvadně a moc si jí vážíme. O to více nás tedy těší, že jsme mohli u vás uskutečnit letošní zkoušky,“ řekla Mgr. Milada Luisa Šedivcová, asistentka na Katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, která rovněž zasedla do zkušební komise.

Odborné prověření bylo rozděleno do dvou zkouškových dnů. Jako místnost pro přípravu posloužila jedna z ordinací centra a samotná zkouška poté proběhla v zasedací místnosti. Studenti své znalosti demonstrovali na širokém spektru diagnóz. Jednalo se o stavy totální výměny endoprotézy kyčle nebo kolene. Dále to byli pacienti po cévní mozkové příhodě a velké zastoupení měl též vertebrogenní algický syndrom (jde o lokalizovanou bolest v různých oblastech páteře s omezením pohyblivosti).

Z celkového počtu 22 zkoušených se nepovedlo uspět pouze jedné studentce. Celý průběh tak zkušební komise, složená z pedagogů a klinických pracovníků, ohodnotila za velmi zdařilý. Rehabilitační centrum v komisi zastoupili metodologové Mgr. Ondřej Houška, Mgr. Ladislava Kvapilová a fyzioterapeutka Mgr. Veronika Fojtová v čele s lékařem MUDr. Ondřejem Horáčkem: „Komise posuzovala především schopnost fyzioterapeuta provést u pacienta kineziologický rozbor. Ten poté vyhodnotili a museli obhájit optimální terapeutický postup. Všichni celkově prokázali velmi dobré teoretické i praktické znalosti,“ poznamenal lékař.

„Moc ráda bych touto cestou chtěla poděkovat vedení nemocnice za možnost u vás zkoušky zorganizovat, členům komise za bezvadnou spolupráci a rovněž děkuji všem dalším kolegům a kolegyním za pomoc s organizací, především pak vedoucí fyzioterapeutů Lucii Lefnerové, která vše velmi dobře zařídila,“ dodala Milada Luisa Šedivcová.