Dnes slavíme Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek

12. 5. 2021

Již od roku 1965 tímto dnem symbolicky děkujeme za náročnou, trpělivou a obětavou práci všem zdravotním sestrám a dalšímu ošetřovatelskému personálu.

 

Vznik tohoto svátku je spjat s datem narození Florence Nightingalové (12.5.1820), která v podstatě položila první základy ošetřovatelskému modelu, který používáme dodnes. Zároveň se zasloužila o první vzdělávání ošetřovatelek. Hlavním mottem její celoživotní práce bylo dodržování hygieny, vlídnost a empatie k nemocným. Povolání sester a dalších zdravotnických pracovníků je posláním a jsme velmi rádi, že tento svátek existuje. Můžou tak oficiálně zaznít slova díků za obětavost a nasazení v nelehkých situacích, kterým náš sesterský personál denně čelí.

Velmi děkujeme za všechny ty dopisy a zprávy na sociálních sítích, které pravidelně dostáváme a které nás utvrzují o vlídnosti a empatii našeho zdravotnického personálu. Zaslané dopisy a vzkazy si můžete přečíst zde