Jdu na návštěvu

1 Obecné pokyny a informace

Návštěvy

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci si vás dovolujeme informovat o upravených pravidlech návštěv v naší nemocnici.                                                            Upravená pravidla jsou platná od 27. 5. 2021 do odvolání.

Každý návštěvník musí být vybaven respirátorem FFP2, který lze zakoupit na recepci Rehabilitační nemocnice Beroun, pavilon E. Dále vyžadujeme užití návleků na obuv. Návleky jsou k dispozici na příslušném oddělení. 

Návštěvy jsou možné pondělí až pátek od 14:00 do 17:00 hodin a o víkendech od 14:00 do 16:00 hodin. 

Návštěva v pokoji pacienta je omezena na maximální dobu 30 minut a umožněna pouze jedné osobě.

Osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu SARS CoV-2, s negativním výsledkem. Testu se podrobí zhruba půl hodiny před zahájením návštěvy v testovací buňce, umístěné na parkovišti Rehabilitační nemocnice Beroun (lze bez objednání). Zde je možné nechat se otestovat pouze ve všední dny. 

 

Výjimku tvoří osoby, které:

 a) absolvovaly nejdéle 48 hod. před zahájením návštěvy PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem a doloží o tom písemný doklad pracovníkům v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sloužící sestře na oddělení

 b) mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (v případě jednodávkového schématu očkování – po uplynutí 14 dní po prvním očkování), návštěvník doloží písemný doklad o očkování pracovníkům v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sloužící sestře na oddělení

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, návštěvník o tom doloží písemný doklad v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sloužící sestře na oddělení.

 

Děkujeme všem za respektování těchto pravidel a omezení, čímž nám pomůžete omezit ohrožení našich pacientů a personálu nemocnice.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

  

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy.

Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení. 

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

2 Jak se k nám dostanete
– zvolte pracoviště

Zaparkovat můžete pod areálem nemocnice na nemocničním parkovišti.

nebozjistit polohu automaticky
Otevřít mapu v novém okně Zvolit jiné pracoviště

48 min 56,1 km

  • Začátek Vaší cesty
  • Rehabilitační nemocnice Beroun
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně
Rehabilitační nemocnice Beroun

3 Plán areálu nemocniceCentrum duševní rehabilitace

Intenzivně pracujeme na výstavbě jedinečného Centra duševní rehabilitace.

Za způsobené nepříjemnosti se Vám velice omlouváme a děkujeme Vám za pochopení.